Õppenõukogu

Heimtali Põhikooli 2022/2023. õa õppenõukogu toimumise ajad:

24.11.2022 – I trimestri kokkuvõte 

09.03.2023 – II trimestri kokkuvõte 

08.06.2023 – III trimestri kokkuvõte, 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine 

16.06.2023 – 9. klassi lõpetamine, tunnustamine 

28.08.2023 – 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs, 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine