Õppenõukogu

Heimtali Põhikooli 2021/2022. õa õppenõukogu toimumise ajad:

25.11.2021 – I trimestri kokkuvõte 

10.03.2022 – II trimestri kokkuvõte 

09.06.2022 – III trimestri kokkuvõte, 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine 

17.06.2022 – 9. klassi lõpetamine, tunnustamine 

25.08.2022 – 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs, 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine