Eksamid ja tasemetööd

2021/2022. õppeaasta tasemetööd:

  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021

  3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021, 1. oktoober 2021

  3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021

  4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021

  5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

  2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

  3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)– 14. juuni 2022

valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

 

Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

viimati uuendatud: 11.08.2021