Eksamid ja tasemetööd

2022/2023. õppeaasta tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022

2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023

2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglisesa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023

4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023

Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

viimati uuendatud: 30.08.2022