Õpilaspilet

Heimtali Põhikoolis kasutatakse õpilaspiletitena MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt väljastatavaid õpilaspileteid.

Õpilaspileti esmaseks taotlemiseks, pikendamiseks või asendamiseks  on kaks võimalust:

 1. Lapsevanem tellib ise oma lapsele õpilaspileti keskkonnast minukool.ee
  • Õppimist kinnitavat tõendit reeglina pole vaja esitada kuna kooli õpilased on EHISesse kantud;
  • Koolipoolne administraator üksnes kinnitab lapsevanema taotluse.
 2. Lapsevanem esitab koolile avalduse õpilaspileti tellimiseks
  • Avalduse võib esitada digiallkirjastatult aadressil kool@heimtali.vil.ee või paberil klassijuhatajale; 
  • Kool teeb dokumendifoto;
  • Kool tellib õpilaspiletid keskkonnast minukool.ee;
  • Õpilaspileti saab kätte vastavalt taotluses märgitud valikule (valiku puudumisel koolist).

Õpilaspileti kehtivusaja lõpu lähenedes on võimalik tellida uus kaart. Seda saab lapsevanem teha ise keskkonnas minukool.ee või esitades koolile vastava taotluse.

Iga-aastaselt kantakse õpilaspiletile käesoleva õppeaasta pikenduskleebis. Kleebised tellib kool.

Avalduste vormid:

Eesti õpilaspileti taotlusvorm

Aastase kehtivusega ISIC õpilaspileti taotlusvorm

2-aastase kehtivusega ISIC õpilaspileti taotlusvorm

3-aastase kehtivusega ISIC õpilaspileti taotlusvorm 

Abimaterjal õpilapileti iseseisvaks tellimiseks:

Taotlemise juhend

Taotlemise KKK

Pangakaardi funktsionaalsusega õpilaspiletite tellimiseks tuleb pöörduda panga poole.

Õpilaspiletitega seotud küsimustele vastab kooli haridustehnoloog ikt@heimtali.vil.ee