Lapsevanemale

Armsad õpilased ja lapsevanemad.

Alanud on uus õppeaasta.  Soovime, et see aeg mööduks kõigile turvaliselt ja meeldivalt. Omalt poolt püüame sel aastal rohkem tähelepanu pöörata õpilaste õpiraskuse varajasele märkamisele ja sekkumisele, kuid ka kasvatada nendes rohkem iseseisvust ja vastutustunnet… (loe edasi)


Tunnikorra hoidmise mõjutusvahendid 

Õpetaja  või klassijuhataja selgitab õpilastele tunnikorra rikkumise tagajärgi juba kooliaasta alguses. Õpilane peab teadma, et kui ta tunnist eemaldatakse, siis ta jääb tunnitööd tegema peale tunde, kas abiõpetaja või aineõpetaja juurde.

 (…loe edasi Tunnikorra hoidmise mõjutusvahendid).


Heimtali Põhikooli tugisüsteem


Heimtali Põhikooli lastevanemate 2022/2023 õa üldkoosoleku protokoll LV üldkoosolek 4.10.2022


Heimtali Põhikooli hoolekogu koosseis:

 • Sigrid Ruben – vanemate esindaja, hoolekogu esimees  kontakt: hoolekogu@heimtali.vil.ee või sigrid.ruben@gmail.com
 • Peeter Parik – vanemate esindaja
 • Diana Reile – vanemate esindaja
 • Marju Tammeorg – vanemate esindaja
 • Riho Antonov – vanemate esindaja
 • Silja Tooming – vanemate esindaja
 • Kätlin Küttä – vanemate esindaja
 • Timo Tooming – vanemate esindaja
 • Annika Kass – vanemate esindaja
 • Leelo Lembavere – vanemate esindaja
 • Martin Kala – vanemate esindaja
 • Tiiu Allas- õpetajate esindaja
 • Anett Ariva – õpilaste esindaja
 • Andres Kallavus – kooli toetava organisatsiooni esindaja
 • Leana Liivson – vilistlaste esindaja
 • Mare Pariis – valla (pidaja) esindaja

Koosseis on kinnitatud Viljandi Vallavalitsuse 8. novembri 2022 korraldusega nr 771


Alates septembrist 2020 on Heimtali Põhikoolis e-päeviku ning kodu ja kooli vahelise suhtluse elektroonilise kanalina kasutusel eKooli asemel Stuudium.
Heimtali Põhikooli Stuudiumi leiad aadressilt: heimtali.ope.ee

1. eKoolis olnud vanemate kontod on Stuudiumisse juba üle kantud. Süsteemi saad siseneda salasõnaga, ID-kaardiga või SMART-IDga.
Salasõnaga sisenemiseks telli esmalt salasõna muutmine:
• Klõpsa sisselogimislehel lingil “unustasid salasõna?”
• Sisesta oma nimi
• Stuudiumis olevale meiliaadressile saadetakse link, millel klõpsates saad sisse logida ja endale salasõna valida.

2. Uue õpilase vanemana, kellel ei õpi meie koolis teisi lapsi, toimi järgnevalt:
• Klõpsa sisselogimislehel oleval nupul “Ava kasutajakonto” › “esita andmed ja taotle kontot”
• Täida vorm
• Kui administraator sinu taotluse üle vaatab ja heaks kiidab, saad meiliaadressile info sisse logimise kohta.

Pärast Stuudiumisse sisenemist kontrolli lapse profiili andmete õigsust ja tee vajadusel muudatusi:
• Ava lapse profiil — sinna jõuad, kui klõpsad õpilase ülevaates olles “Profiil”
• Kui lapsel on oma meiliaadress, veendu, et see on tema profiilis kirjas.
Kui laps seejärel sisselogimislehel “Unustasid salasõna?” lingil klõpsab ja seal olevaid juhiseid järgib, saadetakse talle meiliaadressile link, millega ta saab sisse logida ja endale ise parooli valida.

• Kui lapsel oma meiliaadressi ei ole, saad talle profiilis ise salasõna sisestada. Seejärel saab laps selle salasõnaga sisse logida.
Kui laps hiljem ise sisse logib, saab ta soovi korral salasõna endale sobivaks muuta.

2. – 9. klassi õpilase vanemana veendu, et õpilane saab Stuudiumisse siseneda.

Küsimuste või probleemide korral pöördu aadressil: ikt@heimtali.vil.ee


Huvitegevuse tööplaan

JAANUAR   
23.-27.01 KARJÄÄRINÄDAL Õppelajuhataja (Mati Ruul/huvijuht) 
VEEBRUAR   
 VABA LAVA Huvijuht 
13-17.02 Sõbrapäevale pühandatud nädal Huvijuht (Õpilasesindus) 
16.02 III veerandilõpu Kuldvillak Huvijuht 
23.02  EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA PIDULIK AKTUS Huvijuht  
 III vaheaeg 27.veebruar-3.märts  
MÄRTS   
9.03 Õppenõukogu Eero Metsvahi 
 VASTLAPÄEV Kehaline kasvatus 
 
08.03 
13-17.03  
UUE I KLASSI KOKKUSAAMINE kell 15.00 
NAISTEPÄEV 
EMAKEELEnädal II TRIMESTER-Tublide õppurite tunnustamine 

Juhtkond Direktor 
Eike Kass/huvijuht Huvijuht/juhtkond 
APRILL   
3.04 Aprill- naljapäev Õpilasesindus 
 Maailmakohvikute päev Eneli Põder  
 Lastevanemate koosolek Õppealajuhataja 
   
 TALGUD “Teeme ära” Majandusjuhataja (Mõisakooli selts, huvijuht, kogukond) 
 IV vaheaeg 24.aprill-30. aprill  
MAI    
   
 Heategevuskontsert “Me hoolime” Õpilasesindus 
 Kevadine liikumispäev Marko Koks(Margit Keerutaja) 
18.05 IV veerandilõpu Kuldvillak Huvijuht 
 30.05 
TUTIPIDU 
KEVADPEO PEAPROOV 
7. klass  
31.05 KEVADPIDU Koolikontsert (Eesti kontsert) Huvijuht (Ringid/ Haridustehnoloog) 
JUUNI   
 I klassi esimene kokkusaamine Juhtkond 
02.06 Põhikooli eesti keele lõpueksam  
07.06 Põhikooli matemaatika lõpueksam  
8.06 Õppenõukogu Eero Metsvahi 
 III TRIMESTER-AASTALÕPU TUNNUSTUS-AKTUS Juhtkond/ haridustehnoloog/ Ringid 
12.06 Põhikooli valikaine lõpueksam  
16.06 9. KLASSI LÕPUAKTUS 8. klass 
   
  Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)  14. juuni- 31. august    
AUGUST   
28.08.2023 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs, 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine   Eero Metsvahi