Vabad töökohad

Heimtali Põhikool pakub tööd haridustehnoloogile (1,0) ametikohta.

Ootused kandidaadile:

 • Töökogemus
 • Soovitavalt pedagoogiline kvalifikatsioon
 • Teadmised muutuvast õpikäsitusest ja digitehnoloogia-alane kompetents
 • Väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused
 • Kasuks tulevad kogemused digivaldkonnas koolitajana, organisatsioonides arendusprotsessidesse panustajana ning nõustajana, helitehnika valdkonnas
 • Haridustehnoloogi ülesanne on koordineerida digiõppe alast tegevust koolis, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õpilasi digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel

Tööülesanded:

 • Õpetajate ja õpilaste haridustehnoloogiline ja IT-alane toetamine ja nõustamine
 • Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine
 • Infosüsteemide administreerimine valdavalt peakasutaja rollis
 • Riist- ja tarkvara ning arvutivõrgu töökorras oleku tagamine
 • Kooli IT-taristu ja infosüsteemide arendamises osalemine
 • Koolisündmuste ettevalmistamise ja läbiviimise toetamine

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiatega saata hiljemalt 12.02.2023 kooli e-posti aadressile kool@heimtali.vil.ee või postiga aadressile Heimtali Põhikool, Pargi ring 1, Heimtali  Viljandi vald, 71102 Viljandi maakond.

Lisainfo telefonil 435 1098