Töötajad

Direktor Eero Metsvahi 435 1098 direktor@heimtali.vil.ee

Direktor
Eero Metsvahi
435 1098
514 9834
direktor@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Sekretär-majandusjuhataja Kersti Nõmme 435 1095 kool@heimtali.vil.ee

Majandusjuhataja-sekretär
Kersti Nõmme
435 1095
kool@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Õppealajuhataja Saksa keel Urve Mukk 435 1094 urve@heimtali.vil.ee

Õppealajuhataja
Urve Mukk
435 1094
urve@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Huvijuht Eneli Rimpel 435 1096 huvijuht@heimtali.vil.ee

Huvijuht (tööleping peatatud)
Eneli Rimpel
435 1096
huvijuht@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Huvijuht
Kerli Kore
435 1096
huvijuht@heimtali.vil.ee

Kaido Pärnoja

Haridustehnoloog
Kaido Pärnoja
435 1094
ikt@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Inglise keel Kehaline kasvatus Tiia Parik 435 1091 tiia@heimtali.vil.ee

Inglise keel
Klassijuhataja – 8. klass
Tiia Parik
435 1091
tiia@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Kunstiõpetus Leili Viinapuu 435 1092 leili@heimtali.vil.ee

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus
Klassijuhataja – 7. klass
Leili Viinapuu
435 1090
leili@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Loodusained
Klassijuhataja – 5. klass
Anne-Marii Nurs
435 1091
marii@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajalugu Ühiskonnaõpetus Ly ani 435 1091 ly@heimtali.vil.ee

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Ly Ani
435 1091
ly@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

5.kl Eesti keel Erika Kuusik 435 1091 erika@heimtali.vil.ee

Klassiõpetaja – 1. klass
Erika Kuusik
435 1091
erika@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

4.kl Eesti keel Õpiabi Pille Toodo 435 1091 pille@heimtali.vil.ee

Klassiõpetaja – 3. klass
4. kl eesti keel ja loodusõpetus
Pille Toodo
435 1091
pille@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

4.kl Matemaatika 2.kl Loodusõpetus Küllike Raudkivi 435 1091 kyllike@heimtali.vil.ee

Klassiõpetaja – 2. klass
4. kl matemaatika
Küllike Raudkivi
435 1091
kylli@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalpedagoog Eneli Põder 435 1097 sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee

Sotsiaalpedagoog
Eneli Põder
435 1097
5565 1429
sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Matemaatika 5.-9.kl Tiiu Allas 435 1091 tiiu@heimtali.vil.ee

Matemaatika 5-9. kl
Tiiu Allas
435 1091
tiiu@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

II kooliastme eriklassi õpetaja 
Klassijuhataja – 4. klass
Aivo Maalmeister
435 1091
aivo@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

I kooliastme eriklassi õpetaja (tööleping peatatud)
Reti Kurm
435 1090
reti@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

I kooliastme eriklassi õpetaja
Angela Aru
435 1090
angela.aru@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiõpetaja II kooliaste
Klassijuhataja – 6. klass
Dagmar Riet
435 1091
dagmar@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Kehaline kasvastus Marko Koks 435 1092 marko@heimtali.vil.ee

Kehaline kasvatus
Marko Koks
435 1093
marko@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Kehaline-kasvatus /käsipall
Ain Aasmäe
435 1093
kool@heimtali.vil.ee   

Tööõpetus Tarvo Prinzmann 435 1091 tarvo@heimtali.vil.ee

Töö- ja tehnoloogiaõpetus
Klassijuhataja – 9. klass
Tarvo Prinzmann
435 1091
tarvo@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel ja kirjandus
Eike Kass
435 1091
eike@heimtali.vil.ee

Muusikaõpetus
Kirsika Vildersen
435 1090
kirsika@heimtali.vil.ee

Füüsika ja keemia
III kooliastme eriklassi õpetaja
Pille Pärn
435 1091
pillep@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

III kooliastme eriklassi õpetaja
Laura Joakit
435 1091
lauara@heimtali.vil.ee

III kooliastme individuaalse õppekavaga õpilaste õpetaja
Ettevõtlus-, majandus- ja karjääriõpe
Mati Ruul
435 1091
mati@heimtali.vil.ee

Eripedagoog Anneli Sims 435 1091 eripedagoog@heimtali.vil.ee

Eripedagoog
HEV-koordinaator
Anneli Sims
435 1091
eripedagoog@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Solistid Ene Uuland

Solistid
Mudilaskoor
Ene Uuland

 

 

 

 

 

Kehaline kasvatus
Margit Keerutaja-Must
435 1093
margit@heimtali.vil.ee

Vene keel
Olena Polishchuk
435 1091
olena@heimtali.vil.ee

Abiõpetaja – eriklassid
Anne-Mai Hindriks
435 1091
annemai@heimtali.vil.ee

Abiõpetaja I kooliaste
Triinu Tamm
435 1091
triinu@heimtali.vil.ee

Ulvrika Veidenbaum – puhastusteenindaja, 435 1090

Helje Martinson – administraator, 435 1090

 

Kokk
Anu Õnne
anu@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Koka abi Eve Kägo

Koka abi
Eve Kägo

 

 

 

 

 

 

Puhastusteenindus Merle Aasmäe merle@heimtali.vil.ee

Puhastusteenindaja
Merle Aasmäe
merle@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Raul Mirka – remondimees, kool@heimtali.vil.ee, 435 1095

Eda Salujärv – puhastusteenindaja, kool@heimtali.vil.ee, 435 1095

 

KOOLI TÖÖTAJAD 2021/22.ÕA