Hoolekogu

Heimtali Põhikooli hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal:

 • Marju Tammeorg – vanemate esindaja, hoolekogu esimees  kontakt: hoolekogu@heimtalikool.ee
 • Diana Reile – vanemate esindaja,
 • Peeter Parik – vanemate esindaja 
 • Riho Antonov – vanemate esindaja
 • Silja Tooming – vanemate esindaja
 • Kätlin Kukka – vanemate esindaja
 • Timo Tooming – vanemate esindaja
 • Annika Kass – vanemate esindaja
 • Leelo Lembavere – vanemate esindaja
 • Aivo Maalmeister- õppenõukogu esindaja
 • Anett Ariva – õpilasesinduse esindaja
 • Andres Kallavus – kooli toetava organisatsiooni esindaja
 • Leana Liivson – vilistlaste esindaja
 • Mare Pariis – kooli pidaja esindaja

Koosseis on kinnitatud Viljandi Vallavalitsuse 23. aprilli 2024 korraldusega nr 124