Huviringide tutvustus

ELEKTROONILINE MUUSIKA

Juhendaja: Velle Tamme
E-mail: velletamme@gmail.com

Huviring annab läbi eneseväljenduse võimaluse tunnetada muusikat uuenduslikul viisil.
Õpilased õpivad käsitlema elektroonilisi muusikariistu, helitehnika ülespanekut ja lahtiühendamist ning muusika salvestamist ja produtseerimist.
Eesmärgiks on arendada loovust kasutades elektroonilisi muusikariistu.

TRUMMIRING

Juhendaja: Jaan Endrik Kirsi
E-mail: jaanendrik.kirsi@gmail.com

Tunni eesmärgiks on arendada õpilaste rütmitaju ning teha tutvust erinevate löökpillidega.

MÕTTEMÄNGUD

Juhendaja: Gert Elmaste
E-mail: gert.elmaste@gmail.com

Huviringi eesmärk on arendada õpilaste mõtlemisvõimet ja süvenemisoskust, seda peamiselt läbi kabe, male ja gomoku lauamängude.

RAHVATANTS

Juhendajad:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, kehataju ja eneseväljendust läbi eesti rahvatantsu elementide.  Õpime rahvatantsu traditsioone, läbi mängulise tegevuse. Tantsutund on hea vaheldus tavalistest koolitundidest, pakub lastele rõõmu ja eneseteostust. Kindlasti tuleb õppeaasta jooksul esinemisi, kus õpitud oskuseid näidatakse.

KUNSTI-JA KÄSITÖÖ

_20160921_114105

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 4351091

Kunsti- ja käsitööringi eesmärk on arendada õpilaste  loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide  ja tehnikate kaudu . Tegeleme vaatlusoskuse, kujundilise ja ruumilise  mõtlemise  arendamisega, heegeldame, koome, tikime ja meisterdame. Ja kõige tähtsam- tunneme  rõõmu loomise protsessist!

KERAAMIKA

keraamika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 435109

Keraamikaringi eesmärk on savi tundmaõppimine. Osalejad omandavad oskusi ja teadmisi käsitseda lihtsamaid tööriistu ja õigeid töövõtteid. Arendame õpilaste vormitunnetust, fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust ja peenmotoorikat. Savist voolimine aitab kaasa ilumeele arengule. Valmistame erinevaid esemeid, pisiplastikat ja reljeefi. Katsetame ka klaasisulatamist.

MEEDIARING MÕISA HÄÄL

Juhendajad: Kärt Petser ja Kaido Pärnoja
Email: liset.kasepuu@gmail.com,ikt@heimtali.vil.ee

Meediaringi Mõisa Hääl eesmärk on tagada efektiivne info liikumine ja sündmuste kajastamine koolis ning huvigruppidele väljaspool seda. Ringi tegevus jaotub kolmeks suuremaks alarühmaks:

-töö raadios

-koolilehe Heimtali Teataja haldamine

-foto ja video reklaam

Meediaringi väljundiks on rikastada vahetunde mitmekesise muusika ja raadiomängudega ning salvestada koolielu puudutavaid raadiosaateid. Õpilastel on võimalus arendada end ajakirjanduse valdkonnas ja anda panus koolilehe materjali kogumisele ja kirjutamisele. Ringitöös osalevad noored tegelevad kooli sündmuste reklaamimise ja järelkajaga foto ja video näol. Antud ringis osalevad muusika, meedia ja tehnikahuvilised 5.-9. klassi õpilased. Noored saavad tundma õppida erinevaid meedialiike ja tehnikat vajalike failide tegemiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ning esitamiseks. Olulist rolli omab ka kirjaliku- ja sõnalise eneseväljendusoskuse arendamine. Meediaring Mõisa Hääl korraldab ka koolile olulist traditsioonilist heategevuslikku muusika- ja teatriõhtut Me Hoolime. Mõisa Hääle kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus teostada oma ideid ja edastada huvitavat ja vajalikku infot kogu kooliperele.

KERGEJÕUSTIK

Juhendaja: Liina Peel
E-mail: liina@leksi44.ee

KÄSIPALL

Juhendaja: Marko Koks
E-mail: marko@heimtali.vil.ee
Tel: 4351093

Eesmärgiks on laste sportlike võimete arendamine läbi pallimängude ja sportliku saavutusvõime tõstmine. Kaasa tuleks võtta lühikesed püksid ja särk ning saalijalanõud, mis ei tee saali põrandale triipe.

KITARR

Juhendaja: Karl-Kristjan Küppas
E-mail: karl.kuppas@gmail.com

Ringi eesmärgiks on on omandada esmased võtted kitarri mängimiseks.

KEAT

Juhendaja: Anneli Sims
E-mail: eripedagoog@heimtali.vil.ee

ROBOOTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Margus Mikkor
E-mail:58margus@gmail.com

Ringi eesmärgiks on teha tutvust programmeerimisega. Kasutame Lego WeDo-2 komplekti. Iga nädal  valmistame erineva roboti. Osaleja saab välja mõelda ja katsetada tehtud programme ning ehitada erineva kujuga roboteid. Võimalusel osaleme  robootika võistlusel.

KOOLIBÄND

Juhendaja: Henri Roht
E-mail: henriroht@gmail.com

Bänditund on mõeldud neile, kes on huvitatud pillimängust ja koosmängust. Oodatud on kõik 5.-9. klassi õpilased, kes valdavad kasvõi väikesel määral mõnda pilli või laulu või on sellest huvitatud. Bänditunni väljund on esineda koolisündmustel, valmistades eelnevalt koos koosseisuga kava ette.

LIIKLUSKASVATUS

Juhendaja: Aivo Maalmeister
E-mail: aivo@heimtali.vil.ee

 

LOODUSRING

Juhendaja: Anne-Marii Nurs
E-mail: marii@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

Loodusringi eesmärk on tutvustada õpilastele loodust meie ümber, lillede kasvatamist ja lilleseadet. Meisterdame, teeme katseid ja hoolitseme koolis olevate taimede eest.

MUDILASKOOR

_20160921_113855

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

I klassi mudilaskoori eesmärk on ühehäälsete laulude harjutamine. Õpime toredaid laste laule, teeme tutvust koorilauluga, mängime interaktiivseid muusikalisi mänge.

II – IV klassi mudilaskoori eesmärk on ühe- ja kahehäälsete laulude harjutamine. Saame teada, mis on dirigeerimine ja miks peab dirigenti vaatama. Õpime, mis on fraas ja kuidas peaks kooslaulmine kõlama – kuidas sobitada enda häält naabriga, et laul paremine kõlaks.

SOLISTID

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Eesmärk on õppida ilmekalt laulmist, et anda edasi laulu sisu ja sõnumit. Harjutame julgust üksi esinemiseks ja mikrofoni kasutamist. Valmistume esinemisteks nii Heimtali Põhikoolis kui ka suurematel sündmustel ja lauluvõistlustel. Proovime ka duetilaulmist.

PUUTÖÖ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huviringi eesmärk on tundma õppida erinevaid puiduliike ja -materjale. Tutvume ja õpime kasutama puidutöötlemise masinaid ja töövõtteid. Õpilane saab teostada oma loovaid ideid läbi juhendatud tegevuse.

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

SEPATÖÖ

Huviringis osalemine annab võimaluse tutvuda metallitöö vahenditega ja õppida traditsioonilisi sepatöö võtteid ning ka uusi, tänapäevaseid lahendusi. Ajakohane inventar võimaldab õpilastel luua püsivaid ja isikupäraseid esemeid.

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

TOITLUSTUS/ETIKETT

Huviringi eesmärk on anda baasteadmised laua katmisest ning arendada toidu valmistamise oskusi. Väljundiks on koolisiseste sündmuste bankettide organiseerimine.

Juhendaja: Anu Õnne
E-mail: anu@heimtali.vil.ee

ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse liikmete roll on olla õpilaskonna häälekandja ning esindada õpilaste huve. Õpilasesindusel on võimalik muuta koolielu mitmekesisemaks ning teha asjakohaseid ettepanekuid juhtkonnale koolielu edendamiseks.

Heimtali-Põhikooli-õpilasesinduse-põhimäärus

Õpilasesindusega liitumiseks ja väljaastumiseks esitab õpilane avalduse õpilasesinduse juhendajale.

2021/22. õa koosseis:

  • Anett Ariva -president
  • Kertu Puna
  • Lee Ilus
  • Kessu Vinkel
  • Grete-Liis Mill
  • Petra Okas
  • Ron-Oskar Ruben

Juhendaja: Eneli Põder
E-mail: sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee

opilasesindus@heimtali.vil.ee

Kõik huviringid on õpilastele TASUTA!

Täpsem info ringijuhendajalt ja huvijuhilt (huvijuht@heimtali.vil.ee )

 

Tutvu ka meie huviringide tunniplaaniga SIIT