Huvitegevuse info ja tunniplaan

Heimtali Põhikooli huviringid on õpilastele TASUTA!

Huviringidesse registreerumine toimub 2021/2022. õppeaasta septembrikuu jooksul lapsevanema avalduse alusel. Huviringist loobumine või huviringi vahetamine toimub samuti lapsevanema avalduse alusel ja seda on võimalik teha ainult 2022. aasta jaanuarikuu jooksul. Kui õpilane puudub huviringist põhjuseta kolm korda järjest, on ta automaatselt huviringist välja arvatud.

Lapse mitmekülgse arengu toetamiseks on 1.-3. klassi õpilastele rahvatants ja 1.-4 klassi õpilastel mudilaskoor kohustuslikud. Lisaks annab rahvatantsus ja mudilaskooris osalemine eelduse laulupeo protsessist osavõtmiseks.

Huviringi(de)s osalemise avalduse vorm: Huviringides-osalemise-avaldus-2021-2022 (pdf),   Huviringides-osalemise-avaldus-2021-2022 (doc).

Huviringidest loobumise avalduse vorm: Huviringidest-loobumise-avaldus-2021-2022 (pdf), Huviringidest-loobumise-avaldus-2021-2022(doc).

Huviringide tunniplaan 2021-2022. õa: HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN 2021-2022 

Kool jätab endale õiguse vajadusel  teha huviringide plaanis muudatusi.