Huvitegevuse info ja tunniplaan

Heimtali Põhikooli huviringid on õpilastele TASUTA!

Huviringidesse registreerumine toimub 2022/2023. õppeaasta 30. septembriks lapsevanema avalduse alusel. (avaldus all pool)

Huviringist loobumine toimub  lapsevanema avalduse alusel. Huviringi vahetamine toimub samuti avalduse alusel ja seda on võimalik teha ainult 2023. aasta jaanuarikuu jooksul.

Kui õpilane puudub huviringist põhjuseta kolm korda järjest, on ta automaatselt huviringist välja arvatud.

Lapse mitmekülgse arengu toetamiseks on 1.-3. klassi õpilastele rahvatants ja 1.-4 klassi õpilastel mudilaskoor kohustuslikud. Lisaks annab rahvatantsus ja mudilaskooris osalemine eelduse 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeo protsessist osavõtmiseks. Liikluskultuuri tundmise, turvalise liikumisharjumuste tekitamiseks on 3. klassile kohustuslik liikluskasvatus. Lisaks toimub antud ringitunnis ettevalmistus rattasõidueksami sooritamiseks. Kevadel on võimalus õpilasel sooritada rattasõidueksam.

Huviringi(de) avalduse vormid:

Huviringide tunniplaan 2022-2023. õa: HUVIRINGIDE-TUNNIPLAAN-2022-2023

Kool jätab endale õiguse vajadusel  teha huviringide plaanis muudatusi.