Dokumendid

DOKUMENDIREGISTER

Heimtali Põhikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.
Teabenõue saatke e-postiga kool@heimtali.vil.ee

Heimtali Põhikooli põhimäärus

Heimtali Põhikooli arengukava

 

Heimtali Põhikooli kodukord

Hea käitumise tava

Heimtali Põhikooli koolivormi STATUUT

 

Üldtööplaan 2022_2023 õppeaastal

Õppenõukogu tööplaan 2022-2023 õppeaastal

Heimtali Põhikooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise kord

Heimtali Põhikooli koolikohustuse täitmise arvestuse kord ja mõjutusvahendid

Heimtali Põhikooli õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus

Heimtali Põhikooli õppekava

Heimtali Põhikooli kirjaliku töö vormistamise juhend

Heimtali-Põhikooli-õpilasesinduse-põhimäärus