Toitlustamine

Koolil on õigus meist mitteolenevatel põhjustel teha menüüs muudatusi.


  • Söögivahetunnid

11:10 – söövad 1., 2., 3., 4. ja 5. klass (9 õpilast)
12:15 – söövad 5. (9 õpilast), 6., 7., 8., ja 9.klass

14:00 – 14:30 – pikapäevarühma oode

______________________________________________________________

Pikapäevarühma oode 

Lähtudes Viljandi Vallavalitsuse 16.01.2019 korraldusest nr 23

„Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates üldhariduskoolides pikapäevarühma oote maksumuse kehtestamine“ on Viljandi valla koolides alates 01.02.2019  oote maksumuseks 0,50 eurot päev, millest 0,25 eurot tasub vald ja 0,25 eurot jääb lapsevanema tasuda Viljandi valla registris olevatel õpilastel (teistel maksumus 0,50 eurot toidukord).

Soovi korral saavad oodet kõik õpilased 1.-9. klassini, kes osalevad pikapäevarühmas või osalevad pikemalt huviringides.  Oote  saamiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus ning tasumine käib raamatupidamise poolt esitatud arve alusel uue kuu algul eelneva kuu kohta.

Pikapäevarühma oodet pakutakse 4x nädala E, T, K, N ja toitlustamise aeg kell 14.00 –  14.30 (või muudetakse kokkuleppel).

NB! Kindlasti kanda avaldusele selle inimese nimi ja e-posti aadress kuhu hiljem edastatakse arve toitlustamise eest.

Vastavalt Viljandi Vallavalitsuse korrale on vähekindlustatud peredel õigus saada laste toitlustamise toetust Viljandi Vallavolikogu  27.06.2018 määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord  %-s 10 toodud tingimustel.

NB! Lapse haigestumisel edastada informatsioon klassijuhatajale hiljemalt kella 10ks.

Palume teatada ka eelnevalt lapse kooli naasmisest.

AVALDUS pikapäeva oote saamiseks

Avalduse võib edastada ka elektrooniliselt kool@heimtali.vil.ee


  • Heimtali Põhikool on liitunud Koolikava toetusega, mille eesmärgiks on soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist.

Heimtali kooli plakatit näed siit (2018)


  • Hea teada

Kasulikku lugemist WWW.terviseinfo.ee
http://www.terviseinfo.ee/valdkonnad/toitumine/toitlustamine-lasteasutustes

Kuidas tervislikult toituda
http://toitumine.ee/