Projektid

  • INNOVE: Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ÜHESKOOS ÕPPIDA ON KERGEM (mai 2017 – 15.01.2018)