Projektid

  • ESF: HEIMTALI PÕHIKOOLIS – LÄBI TÖÖ JA MÄNGU ETTEVÕTLIKUKS 01.09.2018-31.07.2019

Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0298
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018-31.07.2019
Projekti kogumaksumus: 6488 €, sh ESF toetus 5835 €.
Taotlusvoor: 1.5.3 ATV2 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel – 07.12.2017-07.02.2018

Projekti lühitutvustus

  • INNOVE: Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ÜHESKOOS ÕPPIDA ON KERGEM (mai 2017 – 15.01.2018)