Projektid

  • ESF: HEIMTALI PÕHIKOOLIS – LÄBI TÖÖ JA MÄNGU ETTEVÕTLIKUKS 01.09.2018-31.07.2019
  • INNOVE: Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ÜHESKOOS ÕPPIDA ON KERGEM (mai 2017 – 15.01.2018)