Õppenõukogu

Heimtali Põhikooli 2020/2021. õa õppenõukogu toimumise ajad:

26.11.2020

11.03.2021

10.06.2021

28.08.2021