Kooli päevakava

1. 8.35- 9.20
2. 9.30- 10.15
3. 10.25- 11.10
Söögivahetund I-IV klass (11.10 – 11.30     20 min)
4. 11.30- 12.15
Söögivahetund V-XI klass (12.15 – 12.30    15 min)
5. 12.30- 13.15
6. 13.25- 14.10
7. 14.20- 15.05
8. 15.10- 15.55