Kooli päevakava

1. 8.35- 9.20
2. 9.30- 10.15
3. 10.25- 11.10
Söögivahetund I-IV klass
4. 11.25- 12.10
Söögivahetund V-XI klass
5. 12.30- 13.15
6. 13.25- 14.10
7. 14.20- 15.05
8. 15.10- 15.55