Eksamid ja tasemetööd

2018/2019. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a.
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a.
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a.
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

 

2018/2019. õppeaasta tasemetööd:

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles – 8. mai 2019. a.
  • matemaatikas (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4.klassi tasemetööd:

  • loodusõpetuses (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  • matemaatikas /kirjalik) – 21. mai 2019. a;

7. klassi tasemetööd:

  •  loodusõpetuses (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

viimati uuendatud: 29.08.2017