Eksamid ja tasemetööd

2019/2020. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a

 

2020/2021. õppeaasta tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

viimati uuendatud: 29.08.2017