Eksamid ja tasemetööd

2019/2020. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a

 

2019/2020. õppeaasta tasemetööd:

3. klassi tasemetööd:

  •  eesti keeles (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4.klassi tasemetööd:

  • loodusõpetus – 1.-2. oktoobril 2019. a., tasemetöö on elektrooniline ja viiakse läbi EISi keskkonnas. 

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetööd:

  •  loodusõpetus – 24.-25. september 2019, tasemetöö on elektrooniline ja viiakse läbi EISi keskkonnas.

Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

viimati uuendatud: 29.08.2017