Eksamid ja tasemetööd

2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

 

2017/2018. õppeaasta tasemetööd:

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles – 24.mai 2018. a.
  • matemaatikas – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  • matemaatikas /kirjalik) – 22. mai 2018. a;

Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

viimati uuendatud: 29.08.2017