Lapsevanemale

KUTSE

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKULE

 

AUSTATUD LAPSEVANEMAD!

Ootame teid koolimajja 8. novembril 2016 algusega kell 17.30.

Päevakajaline kooliinfo (õppe-kasvatustöö, kooli kodukord, nutiseadmete kasutamine jms)

Kui Teil on eelnevalt küsimusi ja ettepanekuid, andke teada Teile sobival viisil (e-kiri, telefon).

Olete väga oodatud.
Võimalus kohtuda klassijuhatajate ja aineõpetajatega.

Lugupidamisega
Eero Metsvahi

Heimtali Põhikooli direktor

_____________________________________________________________


Heimtali Põhikooli hoolekogu koosseis:

Sigrid Ruben – hoolekogu esinaine

Riina Saaremets – vanemate esindaja

Timo Tooming – vanemate esindaja

Jana Kuus – vanemate esindaja

Lea Kask – vanemate esindaja

Meeli Liik – vanemate esindaja

Ülla Tomp – vanemate esindaja

Tiiu Allas- õpetajate esindaja

Jaan Mätas – valla (pidaja) esindaja

 

Alus:

Viljandi Vallavalitsuse korraldus 30.juuni 2015 nr 806,

Viljandi Vallavolikogu otsus 16.detsember 2015 nr 255

_________________________________________________________

BUSSIGRAAFIK

__________________________________________________________

TUNNIPLAAN