Lapsevanemale

Armsad õpilased ja lapsevanemad.

Alanud on uus õppeaasta.  Soovime, et see aeg mööduks kõigile turvaliselt ja meeldivalt. Omalt poolt püüame sel aastal rohkem tähelepanu pöörata õpilaste õpiraskuse varajasele märkamisele ja sekkumisele, kuid ka kasvatada nendes rohkem iseseisvust ja vastutustunnet… (loe edasi)


Heimtali Põhikooli lastevanemate 2018/2019 õa.üldkoosolek toimus 2. oktoobril 2018 algusega kell 17.30 mõisamaja saalis.

Teemad:

  • alanud kooliaastast, kehtivatest nõuetest
  • rahulolu uuringu tulemuste tutvustamine

Heimtali Põhikooli hoolekogu koosseis:

Sigrid Ruben – vanemate esindaja, hoolekogu esimees

Annika Kass – vanemate esindaja

Riina Saaremets – vanemate esindaja

Timo Tooming – vanemate esindaja

Leelo Lembavere – vanemate esindaja

Kaie Roosioja-Aari – vanemate esindaja

Raili Hunt – vanemate esindaja

Tiiu Allas- õpetajate esindaja

Mare Pariis – valla (pidaja) esindaja

 

Alus:

Viljandi Vallavalitsuse 7. novembri 2018 korraldus nr 1053

Viljandi Vallavolikogu 31. jaanuari 2018 otsus nr 42