Lapsevanemale

 

Hea lapsevanem!

 Heimtali Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 2. oktoobril 2018 algusega kell 17.30 mõisamaja saalis.

Räägime alanud kooliaastast, kehtivatest nõuetest ja rahulolu uuringu tulemustest.

Olete väga oodatud!


Heimtali Põhikooli hoolekogu koosseis:

Sigrid Ruben – hoolekogu esinaine

Riina Saaremets – vanemate esindaja

Timo Tooming – vanemate esindaja

Jana Kuus – vanemate esindaja

Lea Kask – vanemate esindaja

Meeli Liik – vanemate esindaja

Ülla Tomp – vanemate esindaja

Tiiu Allas- õpetajate esindaja

Mare Pariis – valla (pidaja) esindaja

 

Alus:

Viljandi Vallavalitsuse korraldus 30.juuni 2015 nr 806,

Viljandi Vallavolikogu otsus 31.jaanuar 2018 nr 1-3/42