Lapsevanemale

Heimtali Põhikooli hoolekogu koosseis:

Sigrid Ruben – hoolekogu esinaine

Riina Saaremets – vanemate esindaja

Timo Tooming – vanemate esindaja

Jana Kuus – vanemate esindaja

Lea Kask – vanemate esindaja

Meeli Liik – vanemate esindaja

Ülla Tomp – vanemate esindaja

Tiiu Allas- õpetajate esindaja

Mare Pariis – valla (pidaja) esindaja

 

Alus:

Viljandi Vallavalitsuse korraldus 30.juuni 2015 nr 806,

Viljandi Vallavolikogu otsus 31.jaanuar 2018 nr 1-3/42