Töötajad

Direktor Eero Metsvahi 435 1098 direktor@heimtali.vil.ee

Direktor
Eero Metsvahi
435 1098
514 9834
direktor@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Sekretär-majandusjuhataja Kersti Nõmme 435 1095 kool@heimtali.vil.ee

Majandusjuhataja-sekretär
Kersti Nõmme
435 1095
kool@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Õppealajuhataja Saksa keel Urve Mukk 435 1094 urve@heimtali.vil.ee

Õppealajuhataja
Mõisa- ja muuseumitöö koordinaator
Urve Mukk
435 1094
urve@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Huvijuht Eneli Rimpel 435 1096 huvijuht@heimtali.vil.ee

Huvijuht
Eneli Rimpel
435 1096
huvijuht@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Kaido Pärnoja

Haridustehnoloog
Kaido Pärnoja
435 1094
ikt@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Inglise keel Kehaline kasvatus Tiia Parik 435 1091 tiia@heimtali.vil.ee

Inglise keel
Klassijuhataja – 6.klass
Tiia Parik
435 1091
tiia@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Kunstiõpetus Leili Viinapuu 435 1092 leili@heimtali.vil.ee

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus
Klassijuhataja – 5.klass
Leili Viinapuu
435 1090
leili@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Muusika Eda Anton 435 1092 eda@heimtali.vil.ee

Muusika
Pilliõpe
Eda Anton
435 1090
eda@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Loodusained
Anne-Marii Nurs
435 1091
marii@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajalugu Ühiskonnaõpetus Ly ani 435 1091 ly@heimtali.vil.ee

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Klassijuhataja – 9.klass
Ly Ani
435 1091
ly@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

5.kl Eesti keel Erika Kuusik 435 1091 erika@heimtali.vil.ee

Klassiõpetaja – 2.klass
Erika Kuusik
435 1091
erika@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

4.kl Eesti keel Õpiabi Pille Toodo 435 1091 pille@heimtali.vil.ee

Klassiõpetaja – 1.klass
4.kl eesti keel ja loodusõpetus
Pille Toodo
435 1091
pille@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

4.kl Matemaatika 2.kl Loodusõpetus Küllike Raudkivi 435 1091 kyllike@heimtali.vil.ee

Klassiõpetaja – 3.klass
4.kl matemaatika
Küllike Raudkivi
435 1091
kylli@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalpedagoog Eneli Põder 435 1097 sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee

Sotsiaalpedagoog
Eneli Põder
435 1097
556 51429
sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Matemaatika 5.-9.kl Tiiu Allas 435 1091 tiiu@heimtali.vil.ee

Matemaatika 5-9.kl
Tiiu Allas
435 1091
tiiu@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Väikeklassi õpetaja II kooliaste
Klassijuhataja – 8.klass
Aivo Maalmeister
435 1091
aivo@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Väikeklassi õpetaja I kooliaste
Reti Kurm
435 1090
reti@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Õpiabiõpetaja
Anne Voltšek
435 1091
annem@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Abiõpetaja II kooliaste
Klassijuhataja – 4.klass
Dagmar Riet
435 1091
dagmar@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Kehaline kasvastus Marko Koks 435 1092 marko@heimtali.vil.ee

Kehaline kasvastus
Marko Koks
435 1092
marko@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Tööõpetus Tarvo Prinzmann 435 1091 tarvo@heimtali.vil.ee

Töö- ja tehnoloogiaõpetus
Klassijuhataja – 7.klass
Tarvo Prinzmann
435 1091
tarvo@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel ja kirjandus
Eike Kass
435 1091
eike@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füüsika Pille Pärn 435 1091 Pillep@heimtali.vil.ee

Füüsika ja keemia
III kooliastme eriklassi õpetaja
Pille Pärn
435 1091
pillep@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III kooliastme individuaalse õppekavaga õpilaste õpetaja
Mati Ruul
435 1091
mati@heimtali.vil.ee

 

Eripedagoog Anneli Sims 435 1091 eripedagoog@heimtali.vil.ee

Eripedagoog
HEV-koordinaator
Anneli Sims
435 1091
eripedagoog@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Solistid Ene Uuland

Solistid
Mudilaskoor
Ene Uuland

 

 

 

 

 

     

        Kehaline kasvatus
        Kerti Einstein
        435 1091
        kerti@heimtali.vil.ee

Vene keel
Olena Polishchuk
435 1091
olena@heimtali.vil.ee

Eva-Liisa Vaarik

Abiõpetaja – väikeklassid
Eva-Liisa Vaarik
435 1091

evaliisa@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Kristi Innos

Abiõpetaja I kooliaste
Kristi Innos
435 1091
kristi@heimtali.vil.ee

 

Abiõpetaja – väikeklassid
Elis Ramst (lapsehoolduspuhukusel)
435 1091
elis@heimtali.vil.ee

Vaiki Sulaoja – puhastusteenindus

Helje Martinson – administraator

 

Kokk
Anu Õnne
anu@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

Koka abi Eve Kägo

Koka abi
Eve Kägo

 

 

 

 

 

 

Puhastusteenindus Sirje Kaljula sirjek@heimtali.vil.ee

Puhastusteenindus
Sirje Kaljula
sirjek@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Hooldusmeister Peeter Laurits peeter@heimtali.vil.ee

Hooldusmeister
Peeter Laurits
peeter@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

Puhastusteenindus Merle Aasmäe merle@heimtali.vil.ee

Puhastusteenindaja
Merle Aasmäe
merle@heimtali.vil.ee

 

 

 

 

 

 

 

KOOLI TÖÖTAJAD 2020/21.ÕA