Kontakt

Heimtali Põhikool
aadress: Pargi ring 1, Heimtali küla, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa
telefon: 435 1098
e-post: kool@heimtali.vil.ee
kooli koduleht: www.heimtali.vil.ee
reg-kood. 75005601

 

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium 

aadress: Munga 18, Tartu 50088
telefon:
735 0222
koduleht:
https://www.hm.ee/
e-post:
hm@hm.ee