Kontakt

Heimtali Põhikool
Aadress: Pargi ring 1, Heimtali küla, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa
Telefon: 435 1098
E-post: kool@heimtali.vil.ee
Kooli koduleht: www.heimtali.vil.ee
Reg nr. 75005601

Järelvalvet teostab
Haridus- ja Teadusministeerium
Lääne piirkond (Pärnu-, Saare-, Viljandimaa)
piirkonna ekspert Pärje Ülavere, parje.ulavere@hm.ee
Aadress: Munga 18, Tartu 50088
Telefon:
735 0167
Koduleht:
www.hm.ee