Kontakt

Heimtali Põhikool
aadress: Pargi ring 1, Heimtali küla, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa
telefon: 435 1098
e-post: kool@heimtali.vil.ee
kooli koduleht: www.heimtali.vil.ee
reg-kood. 75005601

Järelvalvet teostab
Haridus- ja Teadusministeerium
Lääne piirkond (Pärnu-, Saare-, Viljandimaa)
piirkonna ekspert Pärje Ülavere, parje.ulavere@hm.ee
aadress: Munga 18, Tartu 50088
telefon:
735 0167
koduleht:
www.hm.ee