Huvitegevuse tutvustus

RAHVATANTS

Juhendaja:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, kehataju ja eneseväljendust läbi eesti rahvatantsu elementide.  Õpime rahvatantsu traditsioone, läbi mängulise tegevuse. Tantsutund on hea vaheldus tavalistest koolitundidest, pakub lastele rõõmu ja eneseteostust. Kindlasti tuleb õppeaasta jooksul esinemisi, kus õpitud oskuseid näidatakse.

VABATANTS

vabatants

Juhendaja:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, eneseväljendust, üksteisega arvestamist, loovoskuseid, julgust ja palju muud. Vabatants on suunatud laste loovuse arendamisele. Selles tunnis ei ole eksimusi ega valesid samme. Lähtudes etteantud mängulistest harjutustest saavad lapsed ise tantsuloojad olla ja ennast proovile panna.

KUNSTI-JA KÄSITÖÖRING

_20160921_114105

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 4351091

Kunsti- ja käsitööringi eesmärk on arendada õpilaste  loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide  ja tehnikate kaudu . Tegeleme vaatlusoskuse, kujundilise ja ruumilise  mõtlemise  arendamisega, heegeldame, koome, tikime ja meisterdame. Ja kõige tähtsam- tunneme  rõõmu loomise protsessist!

KERAAMIKA

keraamika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 435109

Keraamikaringi eesmärk on savi tundmaõppimine. Osalejad omandavad oskusi ja teadmisi käsitseda lihtsamaid tööriistu ja õigeid töövõtteid. Arendame õpilaste vormitunnetust, fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust ja peenmotoorikat. Savist voolimine aitab kaasa ilumeele arengule. Valmistame erinevaid esemeid, pisiplastikat ja reljeefi. Katsetame ka klaasisulatamist.

KODUTÜTRED

Juhendaja: Tiina Türk
E-mail: tiina.tyrk.002@mail.ee
Tel: 56497622

Kodutütarde tegevuse eesmärgiks on isamaaline kasvatus: aastapäevade tähistamised. Vabariiklikud ja maleva võistlused/laagrid, erikatseteks õppimine, mälestuskivide/ tahvlite ja lipuvalve, kaks korda aastas paraadil, pidulikud koondused, ekskursioonid, ajaloopaikade tundma õppimine/ teadmiste omandamine ja sportlikud õppelaagrid jne.

RAADIORING MÕISA HÄÄL

_20161017_100936

Juhendaja: Elis Ramst
Email: elis@heimtali.vil.ee

Kooliraadio eesmärk on tagada efektiivne info liikumine koolis, rikastada vahetunde mitmekesise muusika ja raadiomängudega ning salvestada koolielu puudutavaid raadiosaateid. Antud ringis osalevad muusika, meedia ja tehnikahuvilised 5-9 klassi õpilased. Läbi kooliraadio teostamise saavad noored tundma õppida raadiot, kui meediakanalit, ning selle info ja meelelahutuse edastamise võimalusi ja vajalikkust, tutvume raadiotehnikaga ning harjutame sõnalist eneseväljendust. Kooliraadio kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus teostada oma ideid ja edastada huvitavat ja vajalikku infot kogu kooliperele.

KÄSIPALL

Juhendaja: Marko Koks
E-mail: marko@heimtali.vil.ee
Tel: 4351093

Eesmärgiks on laste sportlike võimete arendamine läbi pallimängude ja sportliku saavutusvõime tõstmine. Kaasa tuleks võtta lühikesed püksid ja särk ning saalijalanõud, mis ei tee saali põrandale jutte.

ETTEVALMISTUS SPORDIVÕISTLUSTEKS

 Juhendaja: Marko Koks                                                                                                                   E-mail: marko@heimtali.vil.ee
 Tel: 4351093

Eesmärgiks on harjutamine ja valmistumine spordivõistlusteks.

PILLIÕPE

_20160927_134428

Juhendaja: Eda Anton
E-mail: eda@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092

Pilliõppe eelkursus, tutvumine olemasolevate pillidega, rütmika, loovuse arendamine läbi erinevate liikumiste. Osalevad kõik I klassi õpilased.

ROBOOTIKA

Juhendaja: Margus Mikkor
E-mail: 58margus@gmail.com

Ringi eesmärgiks on teha tutvust programmeerimisega. Kasutame Lego EV3 põhikomplekti. OSaleja saab välja mõelda ja katsetada tehtud programme ning ehitada erineva kujuga programme. Valmistume osalemiseks robootikavõistlustel.

LOODUSRING

Juhendaja: Anne-Marii Nurs
E-mail: marii@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

Loodusringi eesmärk on tutvustada õpilastele loodust meie ümber, lillede kasvatamist ja lilleseadet.

MUDILASKOOR

_20160921_113855

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

I klassi mudilaskoori eesmärk on ühehäälselsete laulude harjutamine. Õpime toredaid lastelaule, teeme tutvust koorilauluga, mängime interaktiivseid muusikalisi mänge.

II- IV klassi mudilaskoori eesmärk on ühe- ja kahehäälsete laulude harjutamine. Saame teada, mis on dirigeerimine ja miks peab dirigenti vaatama. Õpime, mis on fraas ja kuidas peaks kooslaulmine kõlama – kuidas sobitada enda häält naabriga, et laul paremine kõlaks.

III klassi absambli eesmärk on sulatada hääled kokku nii, et see kõlaks kaunilt. Proovime lisaks kahehäälset laulmist. Valmistume valla duettide-ansamblite päevaks ja esineme ka Heimtali Põhikooli sündmustel.

LASTEKOOR

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Ansambli eesmärk on harjutada kahehäälset kooslaulu. Valmistume Viljandi valla duettide-ansamblite päevaks ja esinemisteks Heimtali Põhikoolis.

SOLISTID


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Eesmärk on õppida ilmekalt laulmist, et anda edasi laulu sisu ja sõnumit. Harjutame julgust üksi esinemiseks ja mikrofoni kasutamist. Valmistume esinemisteks nii Heimtali Põhikoolis kui ka suurematel sündmustel ja lauluvõistlustel. Proovime ka duetilaulmist.

PUUTÖÖ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091


SULGPALL

_20160923_091853

Juhendaja: Vägilen Juhanson
E-mail: juki.juhanson@gmail.com
Tel: 515 7435

Sulgpalli eesmärk on anda algteadmisi sulgpalli kohta  ja sisustada õpilaste vaba aega. Võtame osa erinevatest sulgpalli võistlustest, mis õpetab nii kaotama kui ka võitma.

Kõik huviringid on õpilastele TASUTA!

Täpsem info ringijuhendajalt ja huvijuhilt Eneli Rimpel (huvijuht@heimtali.vil.ee )

 

Tutvu ka meie huviringide tunniplaaniga SIIT