Huvitegevuse tutvustus

ELEKTROONILINE MUUSIKA

Juhendaja: Vootele Ruusmaa
E-mail: vootele.ruusmaa@gmail.com

Huviring annab läbi eneseväljenduse võimaluse tunnetada muusikat uuenduslikul viisil.  Õpilased omandavad elementaarseid oskusi elektrooniliste muusikariistade käsitlemisel ning õpivad helitehnika ülespanekut ja lahti ühendamist.

TRUMMIRING

Juhendaja: Rauno Vaher
E-mail: vaher.rauno@gmail.com

Tunni eesmärgiks on arendada õpilaste rütmitaju.

MÕTTEMÄNGUD

Juhendaja: Gert Elmaste
E-mail: gert.elmaste@gmail.com

RAHVATANTS

Juhendaja:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, kehataju ja eneseväljendust läbi eesti rahvatantsu elementide.  Õpime rahvatantsu traditsioone, läbi mängulise tegevuse. Tantsutund on hea vaheldus tavalistest koolitundidest, pakub lastele rõõmu ja eneseteostust. Kindlasti tuleb õppeaasta jooksul esinemisi, kus õpitud oskuseid näidatakse.

VABATANTS

vabatants

Juhendaja:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, eneseväljendust, üksteisega arvestamist, loovoskuseid, julgust ja palju muud. Vabatants on suunatud laste loovuse arendamisele. Selles tunnis ei ole eksimusi ega valesid samme. Lähtudes etteantud mängulistest harjutustest saavad lapsed ise tantsuloojad olla ja ennast proovile panna.

KUNSTI-JA KÄSITÖÖRING

_20160921_114105

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 4351091

Kunsti- ja käsitööringi eesmärk on arendada õpilaste  loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide  ja tehnikate kaudu . Tegeleme vaatlusoskuse, kujundilise ja ruumilise  mõtlemise  arendamisega, heegeldame, koome, tikime ja meisterdame. Ja kõige tähtsam- tunneme  rõõmu loomise protsessist!

KERAAMIKA

keraamika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 435109

Keraamikaringi eesmärk on savi tundmaõppimine. Osalejad omandavad oskusi ja teadmisi käsitseda lihtsamaid tööriistu ja õigeid töövõtteid. Arendame õpilaste vormitunnetust, fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust ja peenmotoorikat. Savist voolimine aitab kaasa ilumeele arengule. Valmistame erinevaid esemeid, pisiplastikat ja reljeefi. Katsetame ka klaasisulatamist.

KODUTÜTRED

Juhendaja: Tiina Türk
E-mail: tiina.tyrk.002@mail.ee
Tel: 56497622

Kodutütarde tegevuse eesmärgiks on isamaaline kasvatus: aastapäevade tähistamised. Vabariiklikud ja maleva võistlused/laagrid, erikatseteks õppimine, mälestuskivide/ tahvlite ja lipuvalve, kaks korda aastas paraadil, pidulikud koondused, ekskursioonid, ajaloopaikade tundma õppimine/ teadmiste omandamine ja sportlikud õppelaagrid jne.

MEEDIARING MÕISA HÄÄL

Juhendajad: Elis Ramst ja Kaido Pärnoja
Email: elis@heimtali.vil.ee

ikt@heimtali.vil.ee

Meediaringi Mõisa Hääl eesmärk on tagada efektiivne info liikumine ja sündmuste kajastamine koolis ning huvigruppidele väljaspool seda. Ringi tegevus jaotub kolmeks suuremaks alarühmaks:

-töö raadios

-koolilehe Heimtali Teataja haldamine

-foto ja video reklaam

Meediaringi väljundiks on rikastada vahetunde mitmekesise muusika ja raadiomängudega ning salvestada koolielu puudutavaid raadiosaateid. Õpilastel on võimalus arendada end ajakirjanduse valdkonnas ja anda panus koolilehe materjali kogumisele ja kirjutamisele. Ringitöös osalevad noored tegelevad kooli sündmuste reklaamimise ja järelkajaga foto ja video näol. Antud ringis osalevad muusika, meedia ja tehnikahuvilised 5.-9. klassi õpilased. Noored saavad tundma õppida erinevaid meedialiike ja tehnikat vajalike failide tegemiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ning esitamiseks. Olulist rolli omab ka kirjaliku- ja sõnalise eneseväljendusoskuse arendamine. Meediaring Mõisa Hääl korraldab ka koolile olulist traditsioonilist heategevuslikku muusika- ja teatriõhtut Me Hoolime. Mõisa Hääle kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus teostada oma ideid ja edastada huvitavat ja vajalikku infot kogu kooliperele.

KÄSIPALL

Juhendaja: Marko Koks
E-mail: marko@heimtali.vil.ee
Tel: 4351093

Eesmärgiks on laste sportlike võimete arendamine läbi pallimängude ja sportliku saavutusvõime tõstmine. Kaasa tuleks võtta lühikesed püksid ja särk ning saalijalanõud, mis ei tee saali põrandale jutte.

ETTEVALMISTUS SPORDIVÕISTLUSTEKS

 Juhendaja: Marko Koks                                                                                                                   E-mail: marko@heimtali.vil.ee
 Tel: 4351093

Eesmärgiks on harjutamine ja valmistumine spordivõistlusteks.

PILLIÕPE

_20160927_134428

Juhendaja: Eda Anton
E-mail: eda@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092

Pilliõppe eelkursus, tutvumine olemasolevate pillidega, rütmika, loovuse arendamine läbi erinevate liikumiste. Osalevad kõik I klassi õpilased.

KITARRIÕPE

Juhendaja: Eda Anton
E-mail: eda@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092

ORFF PILLIDE TÖÖTUBA

Juhendaja: Eda Anton
E-mail: eda@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092

ROBOOTIKA

Juhendaja: Margus Mikkor
E-mail: 58margus@gmail.com

Ringi eesmärgiks on teha tutvust programmeerimisega. Kasutame Lego EV3 põhikomplekti. Osaleja saab välja mõelda ja katsetada tehtud programme ning ehitada erineva kujuga programme. Valmistume osalemiseks robootika võistlustel.

MODELLEERIMINE

Juhendaja: Margus Mikkor
E-mail: 58margus@gmail.com

LOODUSRING

Juhendaja: Anne-Marii Nurs
E-mail: marii@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

Loodusringi eesmärk on tutvustada õpilastele loodust meie ümber, lillede kasvatamist ja lilleseadet.

MUDILASKOOR

_20160921_113855

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

I klassi mudilaskoori eesmärk on ühehäälselsete laulude harjutamine. Õpime toredaid lastelaule, teeme tutvust koorilauluga, mängime interaktiivseid muusikalisi mänge.

II- IV klassi mudilaskoori eesmärk on ühe- ja kahehäälsete laulude harjutamine. Saame teada, mis on dirigeerimine ja miks peab dirigenti vaatama. Õpime, mis on fraas ja kuidas peaks kooslaulmine kõlama – kuidas sobitada enda häält naabriga, et laul paremine kõlaks.

III klassi absambli eesmärk on sulatada hääled kokku nii, et see kõlaks kaunilt. Proovime lisaks kahehäälset laulmist. Valmistume valla duettide-ansamblite päevaks ja esineme ka Heimtali Põhikooli sündmustel.

ANSAMBEL

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Ansambli eesmärk on harjutada kahehäälset kooslaulu. Valmistume Viljandi valla duettide-ansamblite päevaks ja esinemisteks Heimtali Põhikoolis.

SOLISTID

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Eesmärk on õppida ilmekalt laulmist, et anda edasi laulu sisu ja sõnumit. Harjutame julgust üksi esinemiseks ja mikrofoni kasutamist. Valmistume esinemisteks nii Heimtali Põhikoolis kui ka suurematel sündmustel ja lauluvõistlustel. Proovime ka duetilaulmist.

PUUTÖÖ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

SEPATÖÖ

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

TOITLUSTUS/ETIKETT

Juhendaja: Lea Kask
E-mail: lea.kask@vikk.ee

ÕPILASESINDUS

2019 aasta koosseis:

  • Helena Tiidu – president
  • Liset Kasepuu – asepresident
  • Mirtel Puna – haridusminister
  • Reigo Hunt – spordiminister
  • Mirt Mändoja -kultuuriminister
  • Anita Eliis Mutle ja Kätlin Kuus – protokollijad

Juhendaja: Ly Ani
E-mail: ly@heimtali.vil.ee

Kõik huviringid on õpilastele TASUTA!

Täpsem info ringijuhendajalt ja huvijuhilt (huvijuht@heimtali.vil.ee )

 

Tutvu ka meie huviringide tunniplaaniga SIIT