Huviringide tutvustus

ELEKTROONILINE MUUSIKA

Juhendaja: Velle Tamme
E-mail: velletamme@gmail.com

Huviring annab läbi eneseväljenduse võimaluse tunnetada muusikat uuenduslikul viisil.
Õpilased õpivad käsitlema elektroonilisi muusikariistu, helitehnika ülespanekut ja lahtiühendamist ning muusika salvestamist ja produtseerimist.
Eesmärgiks on arendada loovust kasutades elektroonilisi muusikariistu.

TRUMMIRING

Juhendaja: Kalev Välk
E-mail: kalev.valk2@gmail.com

Tunni eesmärgiks on arendada õpilaste rütmitaju ning teha tutvust erinevate löökpillidega.

MÕTTEMÄNGUD

Juhendaja: Gert Elmaste
E-mail: gert.elmaste@gmail.com

Huviringi eesmärk on arendada õpilaste mõtlemisvõimet ja süvenemisoskust, seda peamiselt läbi kabe, male ja gomoku lauamängude.

RAHVATANTS

Juhendajad:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, kehataju ja eneseväljendust läbi eesti rahvatantsu elementide.  Õpime rahvatantsu traditsioone, läbi mängulise tegevuse. Tantsutund on hea vaheldus tavalistest koolitundidest, pakub lastele rõõmu ja eneseteostust. Kindlasti tuleb õppeaasta jooksul esinemisi, kus õpitud oskuseid näidatakse.

KUNSTI-JA KÄSITÖÖ

_20160921_114105

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 4351091

Kunsti- ja käsitööringi eesmärk on arendada õpilaste  loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide  ja tehnikate kaudu . Tegeleme vaatlusoskuse, kujundilise ja ruumilise  mõtlemise  arendamisega, heegeldame, koome, tikime ja meisterdame. Ja kõige tähtsam- tunneme  rõõmu loomise protsessist!

KERAAMIKA

keraamika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 435109

Keraamikaringi eesmärk on savi tundmaõppimine. Osalejad omandavad oskusi ja teadmisi käsitseda lihtsamaid tööriistu ja õigeid töövõtteid. Arendame õpilaste vormitunnetust, fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust ja peenmotoorikat. Savist voolimine aitab kaasa ilumeele arengule. Valmistame erinevaid esemeid, pisiplastikat ja reljeefi. Katsetame ka klaasisulatamist.

MEEDIARING MÕISA HÄÄL

Juhendajad: Liset Kasepuu ja Kaido Pärnoja
Email: liset.kasepuu@gmail.com,ikt@heimtali.vil.ee

Meediaringi Mõisa Hääl eesmärk on tagada efektiivne info liikumine ja sündmuste kajastamine koolis ning huvigruppidele väljaspool seda. Ringi tegevus jaotub kolmeks suuremaks alarühmaks:

-töö raadios

-koolilehe Heimtali Teataja haldamine

-foto ja video reklaam

Meediaringi väljundiks on rikastada vahetunde mitmekesise muusika ja raadiomängudega ning salvestada koolielu puudutavaid raadiosaateid. Õpilastel on võimalus arendada end ajakirjanduse valdkonnas ja anda panus koolilehe materjali kogumisele ja kirjutamisele. Ringitöös osalevad noored tegelevad kooli sündmuste reklaamimise ja järelkajaga foto ja video näol. Antud ringis osalevad muusika, meedia ja tehnikahuvilised 5.-9. klassi õpilased. Noored saavad tundma õppida erinevaid meedialiike ja tehnikat vajalike failide tegemiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ning esitamiseks. Olulist rolli omab ka kirjaliku- ja sõnalise eneseväljendusoskuse arendamine. Meediaring Mõisa Hääl korraldab ka koolile olulist traditsioonilist heategevuslikku muusika- ja teatriõhtut Me Hoolime. Mõisa Hääle kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus teostada oma ideid ja edastada huvitavat ja vajalikku infot kogu kooliperele.

KERGEJÕUSTIK

Juhendaja: Liina Peel
E-mail: liina@leksi44.ee

KÄSIPALL

Juhendaja: Marko Koks
E-mail: marko@heimtali.vil.ee
Tel: 4351093

Eesmärgiks on laste sportlike võimete arendamine läbi pallimängude ja sportliku saavutusvõime tõstmine. Kaasa tuleks võtta lühikesed püksid ja särk ning saalijalanõud, mis ei tee saali põrandale triipe.

PLAATPILLID I kooliaste

_20160927_134428

Juhendaja: Eda Anton
E-mail: eda@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092

Pilliõppe eelkursus, tutvumine olemasolevate pillidega, rütmika, loovuse arendamine läbi erinevate liikumiste. 

KLAVERIÕPE

Juhendaja: Eda Anton
E-mail: eda@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092

Klaveriringis saab astuda esimesi samme klaveri ja süntesaatori mängu õppimisel. Muusikaklassis on õpilastel võimalik kasutada uusi  süntesaatoreid Roland GO KEYS, mis saabusid kooli “Kolme kooli muusikaprojekti” raames. Tutvume nii esimeste klaverimängu võtete kui ka süntesaatori võimalustega. Süntesaatori Roland GO KEYS tutvustav link: https://www.youtube.com/watch?v=3ETB6ScKXfo&ab_channel=Sweetwater

KITARR

Juhendaja: Karl-Kristjan Küppas
E-mail: karl.kuppas@gmail.com

Ringi eesmärgiks on on omandada esmased võtted kitarri mängimiseks.

ROBOOTIKA

Juhendaja: Margus Mikkor
E-mail:58margus@gmail.com

Ringi eesmärgiks on teha tutvust programmeerimisega. Kasutame Lego EV3 põhikomplekti. Osaleja saab välja mõelda ja katsetada tehtud programme ning ehitada erineva kujuga programme. Valmistume osalemiseks robootika võistlustel.

KOOLIBÄND

Juhendaja: Henri Roht
E-mail: henriroht@gmail.com

Bänditund on mõeldud neile, kes on huvitatud pillimängust ja koosmängust. Oodatud on kõik 5.-9. klassi õpilased, kes valdavad kasvõi väikesel määral mõnda pilli või laulu või on sellest huvitatud. Bänditunni väljund on esineda koolisündmustel, valmistades eelnevalt koos koosseisuga kava ette.

LOODUSRING

Juhendaja: Anne-Marii Nurs
E-mail: marii@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

Loodusringi eesmärk on tutvustada õpilastele loodust meie ümber, lillede kasvatamist ja lilleseadet. Meisterdame, teeme katseid ja hoolitseme koolis olevate taimede eest.

MUDILASKOOR

_20160921_113855

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

I klassi mudilaskoori eesmärk on ühehäälselsete laulude harjutamine. Õpime toredaid lastelaule, teeme tutvust koorilauluga, mängime interaktiivseid muusikalisi mänge.

II – IV klassi mudilaskoori eesmärk on ühe- ja kahehäälsete laulude harjutamine. Saame teada, mis on dirigeerimine ja miks peab dirigenti vaatama. Õpime, mis on fraas ja kuidas peaks kooslaulmine kõlama – kuidas sobitada enda häält naabriga, et laul paremine kõlaks.

SOLISTID

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Eesmärk on õppida ilmekalt laulmist, et anda edasi laulu sisu ja sõnumit. Harjutame julgust üksi esinemiseks ja mikrofoni kasutamist. Valmistume esinemisteks nii Heimtali Põhikoolis kui ka suurematel sündmustel ja lauluvõistlustel. Proovime ka duetilaulmist.

PUUTÖÖ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

SEPATÖÖ

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

TOITLUSTUS/ETIKETT

Huviringi eesmärk on anda baasteadmised laua katmisest ning arendada toidu valmistamise oskusi. Väljundiks on koolisiseste sündmuste bankettide organiseerimine.

Juhendaja: Anu Õnne
E-mail: anu@heimtali.vil.ee

ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse liikmete roll on olla õpilaskonna häälekandja ning esindada õpilaste huve. Õpilasesindusel on võimalik muuta koolielu mitmekesisemaks ning teha asjakohaseid ettepanekuid juhtkonnale koolielu edendamiseks.

Õpilasesindusega liitumiseks ja väljaastumiseks esitab õpilane avalduse õpilasesinduse juhendajale.

2020/21. õa koosseis:

  • Kätlin Kuus 
  • Kertu Puna
  • Anett Ariva
  • Lee Ilus
  • Kessu Vinkel

Juhendaja: Eneli Põder
E-mail: sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee

opilasesindus@heimtali.vil.ee

Kõik huviringid on õpilastele TASUTA!

Täpsem info ringijuhendajalt ja huvijuhilt (huvijuht@heimtali.vil.ee )

 

Tutvu ka meie huviringide tunniplaaniga SIIT