Huvitegevuse tutvustus


RAHVATANTS

Juhendaja:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, kehataju ja eneseväljendust läbi eesti rahvatantsu elementide.  Õpime rahvatantsu traditsioone, läbi mängulise tegevuse. Tantsutund on hea vaheldus tavalistest koolitundidest, pakub lastele rõõmu ja eneseteostust. Kindlasti tuleb õppeaasta jooksul esinemisi, kus õpitud oskuseid näidatakse. Tunnid toimuvad kolmapäeval 6. tunnil 2.-3 klass, reedel 5. tunnil 2.-3 klass.

vabatants

VABATANTS/IMPROVISATSIOON

Juhendaja:  Eneli Rimpel
E-mail: huvijuht@heimtali.vil.ee
Tel: 4351096

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, eneseväljendust, üksteisega arvestamist, loovoskuseid, julgust ja palju muud. Vabatants on suunatud laste loovuse arendamisele. Selles tunnis ei ole eksimusi ega valesid samme. Lähtudes etteantud mängulistest harjutustest saavad lapsed ise tantsuloojad olla ja ennast proovile panna. Tund toimub neljapäeval 7. ja 8. tunnil

_20160921_114105

KUNSTI-JA KÄSITÖÖRING

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092, 4351091

Kunsti- ja käsitööringi eesmärk on arendada õpilaste  loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide  ja tehnikate kaudu . Tegeleme vaatlusoskuse, kujundilise ja ruumilise  mõtlemise  arendamisega, heegeldame, koome, tikime ja meisterdame. Ja kõige tähtsam- tunneme  rõõmu loomise protsessist! Tunnid toimuvad teisipäeval 6. ja 7. tunnil.


KODUTÜTRED JA NOORED KOTKAD

Juhendaja: Tiina Türk
E-mail: tiina.tyrk.002@mail.ee
Tel: 56497622

Kodutütarde tegevuse eesmärgiks on isamaaline kasvatus: aastapäevade tähistamised. Vabariiklikud ja maleva võistlused/laagrid, erikatseteks õppimine, mälestuskivide/ tahvlite ja lipuvalve, kaks korda aastas paraadil, pidulikud koondused, ekskursioonid, ajaloopaikade tundma õppimine/ teadmiste omandamine ja sportlikud õppelaagrid jne.

_20161017_100936

RAADIORING MÕISA HÄÄL

Juhendaja: Elis Ramst
Email: elis@heimtali.vil.ee

Kooliraadio eesmärk on tagada efektiivne info liikumine koolis, rikastada vahetunde mitmekesise muusika ja raadiomängudega ning salvestada koolielu puudutavaid raadiosaateid. Antud ringis osalevad muusika, meedia ja tehnikahuvilised 5-9 klassi õpilased. Läbi kooliraadio teostamise saavad noored tundma õppida raadiot, kui meediakanalit, ning selle info ja meelelahutuse edastamise võimalusi ja vajalikkust, tutvume raadiotehnikaga ning harjutame sõnalist eneseväljendust. Kooliraadio kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus teostada oma ideid ja edastada huvitavat ja vajalikku infot kogu kooliperele.

KÄSIPALL

Juhendaja: Marko Koks
E-mail: marko@heimtali.vil.ee
Tel: 4351093

Eesmärgiks on laste sportlike võimete arendamine läbi pallimängude ja sportliku saavutusvõime tõstmine. Kaasa tuleks võtta lühikesed püksid ja särk ning saalijalanõud, mis ei tee saali põrandale jutte. Tunnid toimuvad esmaspäeval 6. tunnil ja teisipäeval 7. tunnil.


ETTEVALMISTUS SPORDIVÕISTLUSTEKS

 Juhendaja: Marko Koks                                                                                                                   E-mail: marko@heimtali.vil.ee
 Tel: 4351093

Eesmärgiks on harjutamine ja valmistumine spordivõistlusteks. Tunnid toimuvad neljapäeval 8. tunnil.

_20160927_134428

PILLIÕPE

Juhendaja: Eda Anton
E-mail: eda@heimtali.vil.ee
Tel: 4351092

Pilliõppe eelkursus, tutvumine olemasolevate pillidega, rütmika, loovuse arendamine läbi erinevate liikumiste. Osalevad kõik I klassi õpilased. Tunnid toimuvad teisipäeval 5. tunnil 1. klass.


LOODUSRING

Juhendaja: Anne-Marii Nurs
E-mail: marii@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

Loodusringi eesmärk on tutvustada õpilastele loodust meie ümber, lillede kasvatamist ja lilleseadet. Tund toimub neljapäeval 6. tunnil ja üks kord nädalas kokkuleppel juhendajaga.

_20161124_115307

INGLISE KEEL

Juhendaja Tiia Parik
E-mail: tiia@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

Inglise keele õpe 2. klassis  on ettevalmistuskursus 3.klassis A-võõrkeele õppimiseks.  Laulame ja mängime ning õpime inglise keelt kuulama. Tund toimub kolmapäeval 2. tunnil.

_20160921_113855

MUDILASKOOR

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Tunnid toimuvad esmaspäeval 5. tunnil 1.klass ja esmaspäeval   6. ja 7. tunnil 2.-4.klass.


LASTEKOOR

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Tund toimub reedel 6. tunnil.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLISTID

Juhendaja: Ene Uuland
E-mail: ene.uuland@mail.ee
Tel: 5272251

Tunnid toimuvad kokkuleppel juhendajaga.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUUTÖÖ

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo@heimtali.vil.ee
Tel: 4351091

Tunnid toimuvad teisipäeval 6. ja 7.tunnil  ja kolmapäeval 8.tunnil.

 

_20160923_091853
SULGPALL

Juhendaja: Vägilen Juhanson
E-mail: juki.juhanson@gmail.com
Tel: 515 7435

Tunnid toimuvad neljapäeval 6. ja 7. tunnil.

Kõik huviringid on õpilastele TASUTA!

Täpsem info ringijuhendajalt ja huvijuhilt Eneli Rimpel (huvijuht@heimtali.vil.ee )

 

Tutvu ka meie huviringide tunniplaaniga SIIT