Distantsõpe

Kodutööde info eKoolis

Alates esmaspäevast (23.03) kannavad õpetajad kodus tehtava õppetöö eKooli nii tunnikirjeldusena kui ka kodutööna. Kui õppetöö sisaldab individuaalseid ülesandeid, materjale, viiteid vms, kasutavad õpetajad nende edastamiseks lisaks eKooli vestluste moodulit.

Palun olge valmis kasutama kõiki kolme infokanalit. Kasutusjuhendid leiate järgnevatelt aadressidelt:

https://wiki.ekool.eu/index.php?title=Tunnikirjeldused

https://wiki.ekool.eu/index.php?title=Minu_%C3%BClesanded

https://wiki.ekool.eu/index.php?title=Vestlused

Kiireks otsesuhtluseks on võimalik kasutada äppi eKool Connect.

Tasuta Microsoft Office õpingute ajaks.

Heimtali Põhikooli õpilastel on võimalik Viljandi vallavalitsuse Office 365 keskkonna kaudu paigaldada kuni viide enda seadmesse tarkvarapakett Microsoft Office. Selleks on tarvis luua lapsele konto vallavalitsuse Office 365 keskkonda. Konto annab võimaluse ainult tarkvara paigaldamiseks. Muude teenuste (postkast, failihoidla jms) kasutamise võimalust selle kontoga ei pakuta. Tarkvara litsents aktiveeritakse sama konto kasutajanime ja parooliga. Kuue kuu möödudes kontrollitakse samal moel litsentsi kehtimist. Koolist lahkudes eemaldatakse konto ja seeläbi kaob ka õigus tarkvara kasutamiseks.

Tarkvara saamiseks tuleb esitada nõusolek lapse andmete kasutamiseks konto loomisel. Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud nõusolek saatke aadressile: ikt@heimtali.vil.ee

Nõusoleku vormi saate alla laadida siit.

DISTANTSÕPE

Head  Heimtali Põhikooli õpilased ja lapsevanemad. 

Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood. 

Palume kõigil jääda koduseks ning vältida rahvarohkeid kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt õppetöös.  

Õppetöö toimub tunniplaani alusel (8.35-15.05), st õpetaja on valmis toetama õppetegevust oma tunni ajal kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. Õppetöö sisu märgib õpetaja eKooli hiljemalt koolipäeva alguseks. Kuna eKooli kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage oma õppeülesanded õpilaspäevikusse (seal on ka õpetajate kontaktid) ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest. 

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetajate poole. Pikapäevarühma õpetaja töötab distantsõppel vastavalt graafikule. 

Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral tööpäevadel kell 17-19. Väljaspool seda aega vastab õpetaja kirjalikule pöördumisele esimesel võimalusel. 

Tavapärast huviringide tegevust ei toimu, huviringide juhid võtavad esimesel võimalusel õpilastega ühendust, kui huvitegevust on võimalik viia läbi distantsõppes. 

Kõik kooli sündmused ja loovtööde kaitsmine lükkuvad edasi uute korraldusteni. 

Kool teostab igapäevaselt järelvalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist hiljemalt kell 19.00 ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. Tööde mitteesitamine võrdub koolipäevast puudumisega. 

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.3516.00 kaubanduskeskustes või mujal aega veedavad meiliaadressile sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee, sõnumiga telefonile 55651429 või kirjuta e-kooli sõnum Eneli Põder nimele. 

Värskes õhus liikumine on teretulnud, aga tehke seda pigem terviserajal või koduaias liikudes. Vältige lähikontakte väljaspool pereringi. 

 

Heimtali Põhikooli kriisikomisjoni nimel 

esimees Eero Metsvahi