Juhised kaugõppe perioodil toimetulekuks

Head   Heimtali  Põhikooli õpilased ja lapsevanemad!

NB! Kaugõppe perioodi on pikendatud

kuni 16. aprillini (kaasaarvatud). 

Perioodil 12.-16.04.2021 kontaktõppesse oodatud õpilased saavad informatsiooni toimuvate tundide ja korraldatud transpordi kohta klassijuhatajatelt ja Stuudiumi kaudu personaalselt.

Käesolev kaugõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viiruse levikut katkestada. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood.  Järgnevatel nädalatel väldime igasuguseid kontakte ja õpilased koolimajja ei tule. Palume püsida kodus ning vältida rahvarohkeid  kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt  õppetöös.

Õppetöö toimub tunniplaani alusel, vaata kodulehel ÕPPETÖÖ alt. Aineõpetaja on valmis toetama õppetegevust oma tunni ajal  kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. 

Kavandatud veebitunnid märgitakse Stuudiumi kalendrisse.

Veebitunni reeglid: 

  • liitumisel on kohustuslik kasutada kaamerat ja mikrofoni (vajadusel võib kasutada ka mobiiltelefoni kaamerat); kui tehniline kvaliteet muutub halvaks, on õpetajal õigus paluda kaamera välja lülitada (muul juhul peab osalema tunnis kaamera ja mikrofoniga); 
  • videotunnis kaamera ja mikrofoniga mitteosalemine võrdub puudumisega, samuti märgitakse hilinemine Stuudiumi päevikusse; 
  •  soovitus 1.-3. klassi (või ka teistele vastavalt vajadusele) lastevanematele: kopeerige Stuudiumis antud videotunni veebilingid nt Word dokumenti ja jätke arvuti töölauale, et laps saaks iseseisvalt liitumiseks kasutada;

Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumisse  hiljemalt koolipäeva alguseks. Kuna keskkonna  kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage  oma õppeülesanded õpilaspäevikusse (seal on ka õpetajate kontaktid)  ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest.  Kõik esitatavad tööd peavad olema laekunud hiljemalt kella 19-ks. Aineõpetajad võivad märkida ka varasema kellaaja, et ei kuhjuks nii õpilasel kui õpetajal töid viimasele minutile. Pärast kella 19 märgitakse esitamata töö puhul sisse tunnist puudumine ja „!“.

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetajate poole (kuni 17.00), õppepäeva sees vastab õpetaja vastavalt võimalusele tunnivälisel ajal.

Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral  tööpäevadel kell 17.00-19.00. Väljaspool seda aega vastab õpetaja  kirjalikule pöördumisele  esimesel võimalusel.  Vanematel on võimalik lapsele õppetööks laenutada koolist tahvelarvuti, selleks pöörduda ikt@heimtali.vil.ee.

  1. klassi õpilased tegelevad loovtööde koostamisega ja võtavad ise juhendajatega ühendust.

Hariduslike erivajadustega õpilastele korraldab toetatud õpet kooli tugipersonal, kes tegeleb omavahel kokkulepitud õpilastega ja sellest teavitatakse laste vanemaid. Igal juhul on vajalik tagada pingelisel ajal vastastikune suhtlus ja pidada kinni kokkulepetest.

Kool teostab igapäevaselt  järelevalvet  selle kohta, kuidas õpilased  distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist  hiljemalt kell 19.00 ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. Tööde mitteesitamine võrdub koolipäevast puudumisega.

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.35 – 16.00             kaubanduskeskustes või mujal  aega  veedavad,  e-aadressile  sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee,  sõnumiga telefonile 5565 1429 või kirjuta Studiumi sõnum Eneli Põder nimele.

Infot huviringide tegevuse kohta distantsilt saavad õpilased Stuudiumi ringipäeviku vahendusel.

Värskes õhus liikumine on teretulnud (lisaks kehalise kasvatuse tundidele), aga tehke seda pigem terviserajal  või koduaias liikudes. Vältige  lähikontakte  väljaspool pereringi.  

Täpsemad juhendid ja selgitused: https://harno.ee/distantsope

 

Eero Metsvahi

Heimtali Põhikooli direktor

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.