Distantsõpe

Head  Heimtali Põhikooli õpilased ja lapsevanemad. 

Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood. 

Palume kõigil jääda koduseks ning vältida rahvarohkeid kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt õppetöös.  

Õppetöö toimub tunniplaani alusel (8.35-15.05), st õpetaja on valmis toetama õppetegevust oma tunni ajal kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. Õppetöö sisu märgib õpetaja eKooli hiljemalt koolipäeva alguseks. Kuna eKooli kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage oma õppeülesanded õpilaspäevikusse (seal on ka õpetajate kontaktid) ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest. 

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetajate poole. Pikapäevarühma õpetaja töötab distantsõppel vastavalt graafikule. 

Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral tööpäevadel kell 17-19. Väljaspool seda aega vastab õpetaja kirjalikule pöördumisele esimesel võimalusel. 

Tavapärast huviringide tegevust ei toimu, huviringide juhid võtavad esimesel võimalusel õpilastega ühendust, kui huvitegevust on võimalik viia läbi distantsõppes. 

Kõik kooli sündmused ja loovtööde kaitsmine lükkuvad edasi uute korraldusteni. 

Kool teostab igapäevaselt järelvalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist hiljemalt kell 19.00 ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. Tööde mitteesitamine võrdub koolipäevast puudumisega. 

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.3516.00 kaubanduskeskustes või mujal aega veedavad meiliaadressile sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee, sõnumiga telefonile 55651429 või kirjuta e-kooli sõnum Eneli Põder nimele. 

Värskes õhus liikumine on teretulnud, aga tehke seda pigem terviserajal või koduaias liikudes. Vältige lähikontakte väljaspool pereringi. 

 

Heimtali Põhikooli kriisikomisjoni nimel 

esimees Eero Metsvahi 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.