Koolibuss al 19.05.2020

Kontaktõppe päevadel (teisipäev/neljapäev) sõidab koolibuss järgmiselt:

 • Kõssa–   8.06 
 • Tohvri – 8.14
 • Puiatu tee – 8.19
 • Heimtali parkla – 8.25 

Tagasi koju: koolibuss väljub parklast 13.15

NB! Kui õpilane ei osale kontaktõppe päeval, jagada infot ka bussijuhile: 

5154695 bussijuht Peeter

Rubriigid: Määratlemata | Koolibuss al 19.05.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord Viljandi vallas

Info hariduspreemiate määramise ja taotlemise kohta leiab lingilt:

Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord

Rubriigid: Määratlemata | Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord Viljandi vallas kommenteerimine on välja lülitatud

ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE SISERUUMIDES ALATES 15. MAIST COVID- 19 PERIOODIL HEIMTALI PÕHIKOOLIS

 • valdavalt jätkub distantsõpe seniste kokkulepitud reeglite järgi; 
 • kontaktõpe toimub direktori käskkirjaga määratud õpilastele kahel päeval nädalas eriolukorrareegleid järgides; 
 • kontaktõppele määratud õpilaste vanematelt võetakse nõusolek. Blanketi leiab siit: ÕPILASE OSALEMINE KONTAKTÕPPES 06.05.2020 HPK
 • koolis tagatakse isikukaitsevahendid (võib tulla ka oma isikliku (korduvkasutatava) maski või visiiriga), ruumide desinfitseerimine ja õhutamine, bussitransport, koolilõuna; 
 • vastavalt kooli õppekavale hinnatakse õpilasi kokkuvõtvalt numbriliste hinnetega, erandiks on 3. trimester, kus võib kasutada arvestatud/mittearvestatud hinnangut; 
 • aastahinne pannakse välja kolme trimestri hinnete ja hinnangute kokkuvõtteks, kus oluline kaal on 1. ja 2. trimestri hinnetel;   
 • õppeaasta lõpeb 1.- 8. klassile 8. juunil, sellele eelneb õppenõukogu 4. juunil; 
 • õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise või täiendavale õppetööle jätmise; 
 • 9. klassi viimane koolipäev on 29. mai, millele järgneb vajadusel täiendav õppetöö neile, kellele ei saa välja panna positiivseid aastahindeid; 
 • põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel õppenõukogu otsusega 11. juunil; 
 • põhikooli pidulik lõpetamine 13. juunil vastavalt eriolukorra võimalustele, millest teavitatakse asjaolude selginedes;  
 • õpikute tagastamine ajavahemikus 1. – 8. juuni erigraafiku alusel. Samadel aegadel saab kätte ka igale õpilasele mõeldud tänupaki õppeaasta lõpetamise puhul mõisahoone klaasveranda ukse eest. Võib sõita autoga mõisahoone eest läbi ja võtta pakk kontaktivabalt majja sisse minemata. NB! Toidupakk on raske, väiksemad lapsed vajavad paki koju viimisel abi! 
 • Graafiku leiab siit: Raamatute ja toidupaki üleandmine 1.-8. juuni 2020
Rubriigid: Määratlemata | ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE SISERUUMIDES ALATES 15. MAIST COVID- 19 PERIOODIL HEIMTALI PÕHIKOOLIS kommenteerimine on välja lülitatud

Koolivormi kevadine tellimisperiood

Kevadine koolivormi tellimisperiood algab

27. aprillil 2020 ning kestab 26. juunini 2020.

Koolivormi tellimine aadressil:http://koolivorm.norrison.ee/283-heimtali-pohikool

Lisaks on võimalik tellida olemasolevale koolivormile ka uusi tooteid. Uued tooted leiab siit: Heimtali Põhikooli uued koolivormi tooted 2019

Uute kudumite tellimiseks on lapsevanemal vaja täita järgnev blankett: Heimtali-Põhikooli-kudumite-tellimise-blankett-2019 ning saata täidetud versioon huvijuht@heimtali.vil.ee. Kui 12 sooviavaldust on koos, tellib Heimtali Põhikool kõigile soovijatele tooted ära ning lapsevanem tasub kudumite eest koolile.

Tellimused saate kätte koolist alates 22.08.2020.

Julget pealehakkamist soovides!

Heimtali Põhikool

Rubriigid: Määratlemata | Koolivormi kevadine tellimisperiood kommenteerimine on välja lülitatud

Head klassijuhatajad, aineõpetajad, õpilased ja lapsevanemad!
Distantsõppe paremaks sujumiseks on tehtud muudatus tundide ajakavas – seda jälgides on kindlam, et erinevad ainetunnid ei kattu.
Info on lisatud e-kooli ning kehtib alates 16.04:
 
0.  8.35 – klassijuhataja tund
1.  9.00 –   9.45 
2.  9.55 – 10.40
3. 10.50 – 11.35 
      lõunapaus
4. 12.00 – 12.45
5. 12.55 – 13.40
6. 13.50 – 14.35 
7. 14.45 – 15.30
     

Ikka päikest põue ja õue!

Rubriigid: Määratlemata | kommenteerimine on välja lülitatud

Distantsõpe

Head  Heimtali Põhikooli õpilased ja lapsevanemad. 

Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood. 

Palume kõigil jääda koduseks ning vältida rahvarohkeid kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt õppetöös.  

Õppetöö toimub tunniplaani alusel (8.35-15.05), st õpetaja on valmis toetama õppetegevust oma tunni ajal kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. Õppetöö sisu märgib õpetaja eKooli hiljemalt koolipäeva alguseks. Kuna eKooli kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage oma õppeülesanded õpilaspäevikusse (seal on ka õpetajate kontaktid) ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest. 

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetajate poole. Pikapäevarühma õpetaja töötab distantsõppel vastavalt graafikule. 

Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral tööpäevadel kell 17-19. Väljaspool seda aega vastab õpetaja kirjalikule pöördumisele esimesel võimalusel. 

Tavapärast huviringide tegevust ei toimu, huviringide juhid võtavad esimesel võimalusel õpilastega ühendust, kui huvitegevust on võimalik viia läbi distantsõppes. 

Kõik kooli sündmused ja loovtööde kaitsmine lükkuvad edasi uute korraldusteni. 

Kool teostab igapäevaselt järelvalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist hiljemalt kell 19.00 ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. Tööde mitteesitamine võrdub koolipäevast puudumisega. 

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.3516.00 kaubanduskeskustes või mujal aega veedavad meiliaadressile sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee, sõnumiga telefonile 55651429 või kirjuta e-kooli sõnum Eneli Põder nimele. 

Värskes õhus liikumine on teretulnud, aga tehke seda pigem terviserajal või koduaias liikudes. Vältige lähikontakte väljaspool pereringi. 

 

Heimtali Põhikooli kriisikomisjoni nimel 

esimees Eero Metsvahi 

Rubriigid: Määratlemata | Distantsõpe kommenteerimine on välja lülitatud

Alates 16. märtsist läheb Heimtali Põhikool üle distantsõppele. Selleks palume jälgida eKooli. Õppeülesannete täitmine on kohustuslik. Lapse haigestumine märkida eKooli puudumistõendina.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Kool jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi: https://www.hm.ee/et 

Jälgige infot Heimtali Põhikooli kodulehelt ja eKoolist.

Rubriigid: Määratlemata | kommenteerimine on välja lülitatud

Koroonaviiruse haigus COVID-19


KOGUNEMINE  KOOLI TERRITOORIUMIL

EI OLE SOOVITATAV!   

ÄRA SEA OHTU ENDA JA TEISTE TERVIST!  

Rubriigid: Määratlemata | Koroonaviiruse haigus COVID-19 kommenteerimine on välja lülitatud

Head lapsevanemad!

Segaduste vältimiseks palume teil kõigil märgistada oma laste riided (nimi või nimetähed, klassi nr), see kõik on abiks ununenud asjade omaniku leidmisel.

 

Rubriigid: Määratlemata | kommenteerimine on välja lülitatud

Tunniplaan

Tunni- ja ruumiplaan 02.03.2020

Rubriigid: Määratlemata | Tunniplaan kommenteerimine on välja lülitatud