Heimtali Põhikooli vilistlaste kokkutulek 2021

1821. aastal asutatud Heimtali (Raudna) kool saab 200-aastaseks.

Seepärast on õige aeg mõtteid koondada ja vanu aegu meenutada ning

28. augustil neid vilistlaste kokkutulekul koolikaaslastega jagada.

Kooli väärikas vanus vajab lennukat kokkutulekut ja ettevalmistused selle nimel käivad.

Üks on kindel, peaesinejaks on ansambel The Swingers.

Osalustasu 15. augustini 20€, 16. augustist 25€.
Makse teostamiseks vajalikud andmed-
Saaja: Viljandi Vallavalitsus
Konto nr: SEB Pank EE231010302005452008
Märksõna: Heimtali kool 200, vilistlase kooliaegne nimi ja lõpetamise aasta.

Päevakava täieneb jooksvalt, seega püsige lainel ja jagage infot koolikaaslastega.

Taaskohtumiseni Heimtalis!

 

 

Rubriigid: Määratlemata | Heimtali Põhikooli vilistlaste kokkutulek 2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Omaloomingukonkurss “Minu lemmikpaik koolis!

 

Hea Heimtali Põhikooli õpilane! 

Meie koolil on juubeliaasta – 1821. aastal asutatud kool saab 200-aastaseks. Juba kuu aega pole võimalik olnud koolis käia- küllap juba igatsete kaaslaste ja tuttavate paikade järele. 

Sellest tulenevalt kuulutame välja omaloomingukonkursi „Minu lemmikpaik koolis“. Mõtle nii hoonetele kui kooliõuele. Teos võib valmida joonistuse, luuletuse, lühiloona või hoopis… Sul on vabad käed, kuidas end väljendada. Töö formaat A4. Tööle lisa oma ees- ja perenimi.

Huvitavad tööd ilmuvad kooli juubelikogumikus ja saavad auhinnatud. Esitamise tähtaeg 30. aprill 2021.  Töö saada oma vastava aine õpetajale. Tööde osas, mida ei saa saata e-kirjaga, leppige kokku õpetajaga.

Loodame kohtuda aprilli lõpus koolimajas.

Rubriigid: Määratlemata | Omaloomingukonkurss “Minu lemmikpaik koolis! kommenteerimine on välja lülitatud

Juhised kaugõppe perioodil toimetulekuks

Head   Heimtali  Põhikooli õpilased ja lapsevanemad!

NB! Kaugõppe perioodi on pikendatud

kuni 16. aprillini (kaasaarvatud). 

Perioodil 12.-16.04.2021 kontaktõppesse oodatud õpilased saavad informatsiooni toimuvate tundide ja korraldatud transpordi kohta klassijuhatajatelt ja Stuudiumi kaudu personaalselt.

Käesolev kaugõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viiruse levikut katkestada. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood.  Järgnevatel nädalatel väldime igasuguseid kontakte ja õpilased koolimajja ei tule. Palume püsida kodus ning vältida rahvarohkeid  kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt  õppetöös.

Õppetöö toimub tunniplaani alusel, vaata kodulehel ÕPPETÖÖ alt. Aineõpetaja on valmis toetama õppetegevust oma tunni ajal  kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. 

Kavandatud veebitunnid märgitakse Stuudiumi kalendrisse.

Veebitunni reeglid: 

 • liitumisel on kohustuslik kasutada kaamerat ja mikrofoni (vajadusel võib kasutada ka mobiiltelefoni kaamerat); kui tehniline kvaliteet muutub halvaks, on õpetajal õigus paluda kaamera välja lülitada (muul juhul peab osalema tunnis kaamera ja mikrofoniga); 
 • videotunnis kaamera ja mikrofoniga mitteosalemine võrdub puudumisega, samuti märgitakse hilinemine Stuudiumi päevikusse; 
 •  soovitus 1.-3. klassi (või ka teistele vastavalt vajadusele) lastevanematele: kopeerige Stuudiumis antud videotunni veebilingid nt Word dokumenti ja jätke arvuti töölauale, et laps saaks iseseisvalt liitumiseks kasutada;

Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumisse  hiljemalt koolipäeva alguseks. Kuna keskkonna  kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage  oma õppeülesanded õpilaspäevikusse (seal on ka õpetajate kontaktid)  ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest.  Kõik esitatavad tööd peavad olema laekunud hiljemalt kella 19-ks. Aineõpetajad võivad märkida ka varasema kellaaja, et ei kuhjuks nii õpilasel kui õpetajal töid viimasele minutile. Pärast kella 19 märgitakse esitamata töö puhul sisse tunnist puudumine ja „!“.

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetajate poole (kuni 17.00), õppepäeva sees vastab õpetaja vastavalt võimalusele tunnivälisel ajal.

Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral  tööpäevadel kell 17.00-19.00. Väljaspool seda aega vastab õpetaja  kirjalikule pöördumisele  esimesel võimalusel.  Vanematel on võimalik lapsele õppetööks laenutada koolist tahvelarvuti, selleks pöörduda ikt@heimtali.vil.ee.

 1. klassi õpilased tegelevad loovtööde koostamisega ja võtavad ise juhendajatega ühendust.

Hariduslike erivajadustega õpilastele korraldab toetatud õpet kooli tugipersonal, kes tegeleb omavahel kokkulepitud õpilastega ja sellest teavitatakse laste vanemaid. Igal juhul on vajalik tagada pingelisel ajal vastastikune suhtlus ja pidada kinni kokkulepetest.

Kool teostab igapäevaselt  järelevalvet  selle kohta, kuidas õpilased  distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist  hiljemalt kell 19.00 ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. Tööde mitteesitamine võrdub koolipäevast puudumisega.

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.35 – 16.00             kaubanduskeskustes või mujal  aega  veedavad,  e-aadressile  sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee,  sõnumiga telefonile 5565 1429 või kirjuta Studiumi sõnum Eneli Põder nimele.

Infot huviringide tegevuse kohta distantsilt saavad õpilased Stuudiumi ringipäeviku vahendusel.

Värskes õhus liikumine on teretulnud (lisaks kehalise kasvatuse tundidele), aga tehke seda pigem terviserajal  või koduaias liikudes. Vältige  lähikontakte  väljaspool pereringi.  

Täpsemad juhendid ja selgitused: https://harno.ee/distantsope

 

Eero Metsvahi

Heimtali Põhikooli direktor

Rubriigid: Määratlemata | Juhised kaugõppe perioodil toimetulekuks kommenteerimine on välja lülitatud

Tunni- ja ruumiplaan alates 11.03.21

TUNNIPLAAN alates 11.03.2021 Üldine

Rubriigid: Määratlemata | Tunni- ja ruumiplaan alates 11.03.21 kommenteerimine on välja lülitatud

Distantsõppe ajal kehtivad tunniplaanis järgmised kellaajad

0.  8.35 – klassijuhataja tund – äratamine teisipäevast reedeni
1.  9.00 -   9.45 – tundide algus esmaspäevast reedeni
2.  9.55 – 10.40
3. 10.50 – 11.35
Lõunapaus
4. 12.00 – 12.45
5. 12.55 – 13.40
6. 13.50 – 14.35
7. 14.45 – 15.30

Rubriigid: Määratlemata | Distantsõppe ajal kehtivad tunniplaanis järgmised kellaajad kommenteerimine on välja lülitatud

Head lapsevanemad! 

Seoses jätkuvate piirangutega  ei toimu 9. märtsil 2021 lastevanemate üldkoosolekut ja 01.09.2021 I klassi astuvatele lastele ja vanematele kooli tutvustavat kokkusaamist.  

Kokkusaamine on edasi lükatud perioodi, mil haigusnäitajad Eestis on langenud madalale ning antakse luba üldhariduskoolide ruumides kokkusaamisi korraldada. 

 • Lapsevanemad võivad jooksvate küsimustega pöörduda klassijuhtaja poole või kooli kontaktidest leida õige meiliaadressi.
 • I klassi astuvate laste vanemad võivad võtta ühendust õppealajuhatajaga:                  Urve Mukk    urve@heimtali.vil.ee ,   435 1094
 • Kooli astumise taotluse ja ankeedi vormid on leitavad kooli kodulehelt: DOKUMENDID 
 • Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata kooli üldaadressile kool@heimtali.vil.ee. Lisadokumente saab edastada ka hiljem.
Rubriigid: Määratlemata | kommenteerimine on välja lülitatud

Koroonaviiruse haigus COVID-19

Selleks, et mask sind võimalikult hästi kaitseks jälgi, et:

 • mask oleks asetatud näo ette nii, et nina ja suu on täielikult kaetud
 • vajuta nina juures olev traat korralikult kinni, fikseerides selle nina vastu
 • kui oled maski ette pannud, siis ära puutu seda enne kui selle uuesti ära võtad
 • ära tõmba vahepeal maski lõua alla
 • maski karbist välja võttes ära puuduta seda näomaski osa, mille asetad vastu nägu
 • enne maski ette panemist, puhasta korralikult käed

 

 • Rohketele uuringutele ja teaduskatsetele tuginevalt saab öelda, et käte hügieen on väga oluline meede viiruste leviku piiramisel.
 • Pese käsi :
  • enne söömist,
  • peale wc-s käiku,
  • peale õuest, koolist, töölt tulemist,
  • peale linnas või kauplustes käimist
  • pärast lemmikloomaga tegelemist jne.
 • KUI OLED HAIGE – ÄRA SEA OHTU ENDA JA TEISTE TERVIST JA JÄÄ KOJU! Isegi kui sul on nohu või köha, on praegusel viiruseohu ajal mõistlik koju jääda. Vaata Stuudiumist, mida teised on tunnis teinud ja õpi kodus iseseisvalt. Kui tekib küsimusi, siis kirjuta õpetajale.

KOGUNEMINE  KOOLI TERRITOORIUMIL EI OLE SOOVITATAV!   

ÄRA SEA OHTU ENDA JA TEISTE TERVIST!  

KOOLIMAJJA SISENEDES DESINFITSEERI KÄED!

Rubriigid: Määratlemata | Koroonaviiruse haigus COVID-19 kommenteerimine on välja lülitatud