II trimestri tunnustamine

13. märtsil olid Heimtali Põhikooli uksed küll suletud, ent II trimestril tunnustust pälvinud õpilased said fikseeritud. Suur aplaus kõigile silmapaistvatele tegijatele!

Tunnustamise nimekiri leitav siit: II TRIMESTRI TUNNUSTAMINE 13.03.20

Rubriigid: Määratlemata | II trimestri tunnustamine kommenteerimine on välja lülitatud

Heimtali Teataja II trimester

Põnev ja mitmekülgne II trimestri Heimtali Teataja leitav siit: Heimtali-Teataja-II-TRIMESTER-2020

Võimalik tutvuda ka Heimtali koolilehe varasemate väljaannetega:

Koolileht Heimtali Teataja

Rubriigid: Määratlemata | Heimtali Teataja II trimester kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja Teadusministeerium:

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat. 
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)
vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy)
inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Rubriigid: Määratlemata | kommenteerimine on välja lülitatud

Distantsõpe

Head  Heimtali Põhikooli õpilased ja lapsevanemad. 

Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood. 

Palume kõigil jääda koduseks ning vältida rahvarohkeid kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt õppetöös.  

Õppetöö toimub tunniplaani alusel (8.35-15.05), st õpetaja on valmis toetama õppetegevust oma tunni ajal kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. Õppetöö sisu märgib õpetaja eKooli hiljemalt koolipäeva alguseks. Kuna eKooli kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage oma õppeülesanded õpilaspäevikusse (seal on ka õpetajate kontaktid) ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest. 

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetajate poole. Pikapäevarühma õpetaja töötab distantsõppel vastavalt graafikule. 

Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral tööpäevadel kell 17-19. Väljaspool seda aega vastab õpetaja kirjalikule pöördumisele esimesel võimalusel. 

Tavapärast huviringide tegevust ei toimu, huviringide juhid võtavad esimesel võimalusel õpilastega ühendust, kui huvitegevust on võimalik viia läbi distantsõppes. 

Kõik kooli sündmused ja loovtööde kaitsmine lükkuvad edasi uute korraldusteni. 

Kool teostab igapäevaselt järelvalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist hiljemalt kell 19.00 ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. Tööde mitteesitamine võrdub koolipäevast puudumisega. 

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.3516.00 kaubanduskeskustes või mujal aega veedavad meiliaadressile sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee, sõnumiga telefonile 55651429 või kirjuta e-kooli sõnum Eneli Põder nimele. 

Värskes õhus liikumine on teretulnud, aga tehke seda pigem terviserajal või koduaias liikudes. Vältige lähikontakte väljaspool pereringi. 

 

Heimtali Põhikooli kriisikomisjoni nimel 

esimees Eero Metsvahi 

Rubriigid: Määratlemata | Distantsõpe kommenteerimine on välja lülitatud

Alates 16. märtsist läheb Heimtali Põhikool üle distantsõppele. Selleks palume jälgida eKooli. Õppeülesannete täitmine on kohustuslik. Lapse haigestumine märkida eKooli puudumistõendina.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Kool jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi: https://www.hm.ee/et 

Jälgige infot Heimtali Põhikooli kodulehelt ja eKoolist.

Rubriigid: Määratlemata | kommenteerimine on välja lülitatud

Koroonaviiruse haigus COVID-19


KOGUNEMINE  KOOLI TERRITOORIUMIL

EI OLE SOOVITATAV!   

ÄRA SEA OHTU ENDA JA TEISTE TERVIST!  

Rubriigid: Määratlemata | Koroonaviiruse haigus COVID-19 kommenteerimine on välja lülitatud

Head lapsevanemad!

Segaduste vältimiseks palume teil kõigil märgistada oma laste riided (nimi või nimetähed, klassi nr), see kõik on abiks ununenud asjade omaniku leidmisel.

 

Rubriigid: Määratlemata | kommenteerimine on välja lülitatud

Tunniplaan

Tunni- ja ruumiplaan 02.03.2020

Rubriigid: Määratlemata | Tunniplaan kommenteerimine on välja lülitatud